Taula 1

Resum dels articles seleccionats en la primera fase de la cerca.

Base de dadesArticles identificatsArticles descartatsArticles seleccionats
Web of Science5465442
Scopus5485471
PubMed25232
SportDiscus46451
Adaptada de Rovira-Font y Vilanova-Soler (2022)