Taula 2

Resum dels articles seleccionats.

Autor/es (any)MostraIntervencióVariablesResult.
Ayvazo i Ward (2010)GE: n = 2 (0 M)
8 anys
Exercicis de colpejament + Tutoria entre parells/companys

• 13 setmanes
(2 ses./setm. – 30 min/ses.)
Participació+
Bo et al. (2019)GE: n = 9 (0 M) 
9.11 ± 1.54 anys
Classroom Pivotal Response
Teaching

• 2 setmanes
(5 ses./setm. – 3.5 h/sem.)
Funcionament social
Hab. locomotores
+
+
Chiva-Bartoll et al. (2021)GE: n = 15 (4 M)
10.13 ± 2.56 anys

GC: n = 10 (1 M)
10.13 ± 3.09 anys
Jocs d’habilitats motrius bàsiques, expressió corporal i treball en equip introduït a través d’un programa d’aprenentatge-servei

• 31 setmanes
(2 ses./setm. – 60 min/ses.)
Competència motriu
Inclusió social
+
+
Heredia i Duran (2013)GE: n = 1 (0 M)
7 anys
Estratègies d’aprenentatge cooperatiu (joc cooperatiu i descobriment compartit)

• 4 sessions
(no s’aporta més informació)
Participació+
Henderson et al.
(2016)
GE: n = 37 (2 M)
5-12 anys
Exercicis d’habilitats locomotores i de manipulació d’objectes

• 20 setmanes
(2 ses./setm. – 40 min/ses.)
Hab. locomotores
Cursa
Salts horitzontals
Galop
Salt a peu coix
Bot
Lliscaments


Manipulació i control d’objectes
Rodaments
Agafada
Llançaments mà
Rebots
Llançament peu
Colpejament


+
+
Ø
+
Ø
+

+
+
+
+
+
+
Rafiei Milajerdi et al. (2021) #GE Spark: n = 20 (1 M)
7.95 ± 1.60 anys 

GE Kinect: n = 20 (1 M)
8.15 ± 1.50 anys 

GC: n = 20 (1 M)
8.45 ± 1.43 anys
Programa SPARK 
(Sports, Play and Active Recreation for Kids)

• 8 setmanes
(3 ses./setm. – 35 min/ses.)


Exergaming (juegos de tenis en Xbox Kinect)

• 8 setmanes
(3 ses./setm. – 35 min/ses.)
Habilitats motrius
Punteria
Agafada
Destresa manual
Equilibri


Funcions executives
Respostes correctes
Resp. conceptuals
Errors perseverants


Habilitats motrius
Punteria
Agafada
Destresa manual
Equilibri


Funcions executives
Respostes correctes
Resp. conceptuals
Errors perseverants
+
+
Ø
Ø

Ø
Ø
ØØ
ØØ
Ø
Ø
Sansi et al. (2021)GE: n = 13 (1 M)
8.69 ± 0.86 anys

GC: n = 9 (1 M)
8.26 ± 0.78 anys
Programa IPA
(Inclusive Physical Activities)

• 12 setmanes
(2 ses./setm. – 60 min/ses.)
Hab. locomotores
Carrera
Galop
Salt
Bot
Salt horitzontal
Lliscaments


Hab. amb la pilota
Colpejament a dues mans
Colpejament a una mà
Driblar
Agafar
Xutar
Llançament per sobre de l’espatlla
Llançament per sota de l’espatlla


Habilitats socials i de comunicació
+
+
Ø
+
Ø
Ø
+
Ø
Ø
Ø
+


Ø


Ø
+
Stavrou et al. (2018)GE: n = 1 (0 M)
7anys
Activitats d’equilibri, autoconsciència, coordinació visual-motriu i moviment lateral; juntament amb jocs en equip i d’orientació espaciotemporal

• 12 setmanes
(3 ses./setm. – 40-45 min/ses.)
Habilitats socials
Intenció de
comunicació
Ús del lèxic
Comunic. amb docent
Formes d’expressió

Habilitats motrius

Comp. estereotipat
Ø
+
+
++


+
Tse et al. (2018)GE: n = 30 (8 M)
10 anys
Exercicis de colpejar una pilota (A) seguits d’activitat storytelling (B)

• No s’aporta informació sobre freqüència i durada
Aleteig repetitiu de mans
(mesurat després d’A)

Aleteig repetitiu de mans
(mesurat després de B)

Balanceig corporal
(mesurat després de A+B)
+Ø
Ø
Tse (2020)GE: n = 15 (2 M)
10 ± 1 anys

GC: n = 12 (2 M)
9 ± 1 anys
Exercicis de córrer

• 12 setmanes
(4 ses./setm. – 30 min/ses.)
Conducta general i
regulació emocional
+
Zhao i Chen (2018)GE: n = 21 (7 M)
6.14 ± 0.96 anys

GC: n = 20 (5 M)
6.1 ± 0.98 anys
Exercicis grupals de manipulació d’objectes (pilota)

• 12 setmanes
(60 min/ses.)
Habilitats socials i de comunicació+
GE = Grup Experimental; GC = Grup Control; D = dones; + = millora; – = empitjora; ø = sense canvis; 
# = només s’esmenten els canvis trobats en la interacció grup X temps