El professorat d’educació física davant la realitat multicultural: percepció sobre l’alumnat, intervenció pedagògica i trajectòria professional. Un estudi de casos en educació primària

Gonzalo Flores Aguilar

*Correspondència: Gonzalo Flores Aguilar gfaguilar84@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Flores Aguilar, G. (2016). Physical Education Teachers and the Multicultural Context: Perceptions on Students, Pedagogical Intervention and Professional Career. Primary Education Case Studies. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 122.

280Visites

Resum

A la llum dels nous reptes i problemàtiques que ha ­desencadenat el progressiu increment de la població escolar estrangera a l’escola primària catalana, l’escola es reafirma com un marc privilegiat per afavorir el seu rol inclusiu, socialitzador i transformador de la realitat social. De la mateixa manera, el paper del professorat adquireix una vital importància per impulsar i instaurar els principis educatius interculturals que les esferes polítiques i teòriques promulguen.

Paraules clau: educació física intercultural, escoles multiculturals, professorat educació física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2016

Data de lectura: 18 de novembre de 2013