Editorial – Apunts 16 – 17

Idioma de l’original

345Visites

Resum

La Revista Apunts d’Educació Física i Esports presenta en aquests dos números una compilació monogràfica d’articles sobre l’Educació Física que pensem que serà de gran utilitat i ajut no només per a tots aquells professionals que treballen, des d’una perspectiva específica, sobre el moviment i la motricitat humana sinó també per a tots aquells educadors, mestres, pedagogs i entrenadors que des de concepcions obertes i pluridisciplinàries de l’ensenyament i de l’educació entenen que l’educació física és quelcom inherent i bàsic de qualsevol estructura educativa que pretengui anomenarse o definir-se com a renovadora. És un dossier on s’hi pot trobar un recull important d’idees, principis, concepcions i consideracions tècniques, metodològiques i filosòfiques que des de l’òptica d’una pedagogia activa i progressista i adaptada als temps i a les circumstàncies que ens pertoca viure, contribuiexen i fan possible la construcció sòlida d’un conjunt de coneixements teòrics, científics i tecnològics que cada cop més es fan necessaris dins del món de l’educació física i del moviment humà.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989