Característiques dels espots amb contingut esportiu a les cadenes televisives espanyoles

Agnès Riera i Ferran

*Correspondència: Agnès Riera i Ferran agnes.riera@uvic.cat

Idioma de l’original

Citació

Riera i Ferran, A. (2007). Characteristics of the spots with sporting contents in the Spanish tv channels. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 7-14.

324Visites

Resum

A partir del registre de 24.544 espots en sis cadenes televisives a Espanya, els anys 1998 i 2002, es posen al descobert algunes característiques dels espots amb contingut esportiu, i dels esports, esportistes i espais esportius més utilitzats als espots amb contingut esportiu.
Mentre que les característiques dels espots amb contingut esportiu ens permeten de conèixer algunes estratègies de comunicació dels anunciants, publicistes i del mitjà televisiu, les característiques dels esports, esportistes i espais esportius, a més a més de mostrar-nos les estratègies dels publicistes, reflecteixen els escenaris, models i hàbits esportius més acceptats per la societat espanyola, perquè, com argumenta Moragas (a Jones, 1996), als mitjans de comunicació s’hi expressen els valors de l’esport i a l’esport s’hi expressen els valors de la societat.
Aquest estudi descriu algunes estratègies dels anunciants, publicistes i del mitjà televisiu, en l’ús i l’emissió dels espots amb contingut esportiu. També s’identifiquen alguns trets dels esports, esportistes i espais esportius utilitzats pels publicistes.

Paraules clau: espots amb contingut esportiu, mitjans de comunicació, publicitat, televisió.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007