Auguste Rodin i la danza

Ramon Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Juli, R. (2004). Auguste Rodin and dance. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 89.

401Visites

Resum

La nostra portada l’ocupa la imatge de l’obra escultòrica Nijinski, de la qual és autor Auguste Rodin (1840-1917), considerat, indiscutiblement, com el més important escultor del seu temps. Durant tota la seva existència, Rodin va enfrontar-se al repte d’intentar donar vida a la matèria inerta i captar el moviment.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004