Anàlisi dels instruments d’observació utilitzats per al registre de variables temporals en educació física

Luis Lozano Moreno

Jesús Viciana Ramírez

Maurice Piéron

*Correspondència: Luis Lozano Moreno llozano@ugr.es

Idioma de l’original

Citació

Lozano Moreno, L., Viciana Ramírez, J., & Piéron, M. (2006). Analysis of the observational instruments for the study of temporal variables in physical education setting. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 22-31.

276Visites

Resum

Es tracta d’un article descriptiu que té com a objectiu fonamental realitzar una recopilació dels diferents instruments relacionats amb el registre de variables temporals utilitzats en l’observació dels comportaments dels alumnes, d’una banda, i dels professors, d’una altra, dintre de les classes d’Educació Física (EF). Els instruments i les tècniques d’observació es troben agrupats en funció de l’element fonamental d’estudi; n’obtenim tres classificacions:
1) els relacionats amb l’observació del comportament de l’alumne;
2) amb l’observació del comportament del professor; i
3) instruments globals.
De cada instrument se’n destaca l’ús més important, els estudis on ha estat aplicat, i també les variables i/o categories d’anàlisis.

Paraules clau: alumne, educació física, educación física, instrument d’observació, professor, temps de pràctica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006