Anàlisi dels continguts i activitats exercides a les classes d’activitats aquàtiques: una proposta per a l’ensenyament secundari

Apolonia Albarracín Pérez

Juan Antonio Moreno-Murcia

*Correspondència: Juan Antonio Moreno Murcia j.moreno@umh.es

Idioma de l’original

Citació

Albarracín Pérez, A., & Moreno Murcia, J. A. (2012). Analysis of the Contents and Activities Conducted in Water Activities Classes: A Proposal for Secondary Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 32-43.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.03

561Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi ha estat analitzar els continguts i activitats de les classes d’activitats aquàtiques dins la matèria d’Educació Física i presentar una proposta d’intervenció. Els participants van ser 29 docents d’ensenyament secundari de la Región de Murcia, als quals es va passar una entrevista semiestructurada relativa a qüestions que presentaven l’anàlisi dels continguts i activitats que es tractaven a les classes aquàtiques. Després de l’anàlisi de contingut de les entrevistes, va destacar que s’impartia més natació i jocs en detriment d’altres continguts de la matèria com qualitats físiques, expressió corporal, habilitats motrius, etc. Els resultats són discutits i reflexionats en la mesura de contextualitzar els continguts i activitats exercides, i això és la base per presentar una proposta d’intervenció.

Paraules clau: activitats aquàtiques, blocs de continguts, docencia, natació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de maig de 2011

Acceptat: 9 de maig de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012