Activitats físiques d’expressió: paradoxa, contradicció o innovació?

Mercè Mateu

Idioma de l’original

Citació

Mateu, M. (1989). Actividades físicas de expresión ¿Paradoja, contradicción o innovación?. Apunts. Educación Física y Deportes, 16-17, 57-62.

317Visites

Resum

El ventall actual de recursos educatius ha incorporat no sense polèmica i un cert desconeixement del propi sector de l’Educació Física, un grup d’activitats anomenades d’expressió, de marcada especificitat. L’inventari de possibilitats es recolza en la concepció d’un cos expressiu per tant, comunicatiu, sobre el qual es pot treballar.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989