Valors en guàrdia

Xavier Iglesias

Blanca Anguera Blanch

Carles González-Arévalo

*Correspondència: Xavier Iglesias xiglesias@gencat.net

Idioma de l’original

Citació

Iglesias, X., Anguera Blanch, B., & González Arévalo, C. (2007). Values on guard. Apunts. Educación Física y Deportes, 87, 35-53.

500Visites

Resum

Valors en guàrdia” és una unitat didàctica de deu sessions de durada que utilitza un esport d’adversari, l’esgrima, com a mitjà per educar en valors l’alumnat de primer d’ESO. Les característiques intrínseques d’aquest esport i, sobretot, els valors que es desprenen de la seva pràctica justifiquen la presència d’aquesta proposta didàctica en la programació de l’àrea d’educació física als centres educatius. Per dur-la a terme tan sols serà necessari adquirir un sabrescuma per a cada alumne (un material senzill, econòmic i segur) i adaptar la progressió metodològica de l’esgrima que presentem a continuació a les característiques de l’alumnat.
La programació en educació física en unitats didàctiques facilita la distribució dels continguts de l’àrea al llarg de l’etapa. En aquest sentit, aquesta unitat d’esgrima pot servir d’orientació per elaborar-ne d’altres, sobretot pel paper rellevant dels objectius plantejats, realistes i mesurables, i la seva avaluació a partir de criteris observables.

Paraules clau: combat, educació física, educación física, esgrima, sabrescuma, unitat didàctica, valors.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener 2017