Valoració del perfil sociodemogràfic en el triatleta: l’exemple de Castella-la Manxa: Nivell d’implicació i entorn

Germán Ruiz Tendero

Juan José Salinero Martín

Fernando Sánchez Bañuelos

*Correspondència: Germán Ruiz Tendero g.germanruiz@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Ruiz Tendero, G., Salinero Martín, J. J., & Sánchez Bañuelos, F. (2008). The triathlete’s sociodemographic profile assessment: Castilla-LaMancha’s example. Involvement level and environment. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 5-14.

514Visites

Resum

La joventut del triatló com a esport transgressor i innovador, arriba també a l’àmbit de la investigació, atès que és difícil de trobar estudis dins de les àrees de la sociologia i la psicologia social, situades entre l’explicació elemental i la integral, en les quals se centra la nostra investigació. El gruix dels estudis en triatló s’adreça als aspectes fisiològics i antropomètrics, tanmateix, però, l’èxit esportiu transcendeix el pla netament físic, i té en compte altres factors, com ara la dedicació i la capacitat d’implicació de l’esportista, igual com les influències que l’envolten, és a dir,  l’“entorn pròxim”, que ocupa el nucli del sistema esportiu des d’una concepció en esferes concèntriques. Ens centrem, per tant, en el microsistema. Pretenem, doncs, obrir una nova via que ens ofereixi informació sobre la població de triatletes espanyols, qui són i quines en són les inquietuds i les motivacions, per tal de millorar el sistema partint des d’una base empírica construïda a través de les necessitats reals dels protagonistes del nostre esport, dels quals s’ha extret un perfil sociodemogràfic.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008