Ús de material flotant en natació

Josep Manel Serrano Ramón

Alberto Ferriz-Valero

*Correspondència: Alberto Ferriz Valero alberto.ferriz@ua.es

Idioma de l’original

Citació

Serrano Ramón, J. M., & Ferriz Valero, A. (2018). Use of Floating Material in Swimming. Apunts. Educación Física y Deportes, 132, 48-59. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.04

675Visites

Resum

Actualment, sovint s’usa material flotant a les classes de natació per a l’aprenentatge de les habilitats aquàtiques. L’objectiu d’aquest treball és determinar la influència de l’ús de material o no a les classes d’educació física per a alumnat d’educació secundària. Amb aquesta finalitat, es van recollir dades sobre el mesurament de les variables relacionades amb l’eficiència tècnica en natació, temps (s), nre. de braçades, freqüència de cicle (FC), longitud de cicle (LC), velocitat (m/s) i l’ús de l’escala d’esforç percebut (RPE) en l’aplicació d’un test de 2 × 25 metres, després de la realització del programa de 8 sessions (2 per setmana). La mostra seleccionada és de 16 alumnes dividits en 2 grups: el primer (sense material, n = 8) i el segon (amb material, n = 8). Tots els nedadors van millorar durant el programa. No obstant això, després de l’aplicació d’Anova es van trobar millores significatives del grup sense material respecte al que el va utilitzar (p = 0.02). També es van trobar diferències significatives en l’escala de RPE (p = 0.01). Per tant, se suggereix la combinació de treballar amb i sense material a les classes de natació.

Paraules clau: flotació, habilitats aquàtiques, pull, RPE, taula.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'octubre de 2016

Acceptat: 3 d'octubre de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2018