Tractament de l’educació ambiental de l’àrea d’educació física. Problemàtica i propostes d’acció

Víctor M. López Pastor

Esther Matilde López Pastor

Idioma de l’original

Citació

López Pastor, V. M., & López Pastor, E. M. (1997). Environmental education treatment from the physical education area. Problems and action proposals. Apunts. Educación Física y Deportes, 50, 76-83.

436Visites

Resum

El ràpid creixement de la pràctica d’activitats esportives en la naturalesa genera una sèrie d’impactes ambientals que estan sent denunciats per associacions ecologistes (CODA. 1992; AEDENAT, 1994) i revistes especialitzades («Quercus, GAIA, Natura. Integral», etc.) i a continuació plantegen propostes alternatives (AEDENAT, 1994; CENEAM, 1995; ECOTRANS, 1995 ). Com a professionals de l’educació física hem envestit aquesta problemàtica des del camp d’acció de l’edu-cació física com a àrea curricular del sistema educatiu. En el primer punt, expliquem com l’educació física —des del camp de coneixements i activitats que li és propi— posseeix una gran potencialitat per al tracta-ment de l’educació ambiental que, segons el nostre parer, encara està per desenvolupar. En el segon apartat. veiem  d’una forma genèrica com influeixen les activitats fisicoesportives en l’entorn natural i expliquem per què la seva simple pràctica no constitueix «per se» educació ambiental. Per últim, es presenten algunes orientacions i propostes d’acció per portar a terme un tractament de le activitats fisicoesportives en la naturalesa des d’una perspectiva crítica, com a aspecte clau per al foment d’una vertadera educació ambiental des de àrea de l’educació física.

Paraules clau: educació ambiental, educació física, educación física, impacte ambiental, naturalesa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1997