Teoria d’autodeterminació i comportaments prosocials en joves jugadors de futbol

David Sánchez Oliva

Francisco Miguel Leo Marcos

Pedro Antonio Sánchez Miguel

Francisco Rafael Gómez Corrales

Tomás García Calvo

*Correspondència: Tomás García Calvo tgarciac@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez Oliva, D., Leo Marcos, FM, Sánchez Miguel, PA, Gómez Corrales, FR, & García Calvo, T. (2011). Self-Determination Theory and Prosocial Behaviours in Young Football Players. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 31-37.

356Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi era relacionar la teoria de l’autodeterminació amb els comportaments i les intencions prosocials en el context esportiu. Per fer això, es van utilitzar com a mostra noranta-set jugadors de futbol de categoria infantil i cadet, amb edats compreses entre els dotze i els setze anys. Els resultats estableixen una relació significativa i positiva entre els nivells més alts d’autodeterminació i l’aparició de comportaments i intencions prosocials. Així mateix, es va comprovar que hi ha una alta relació entre els mediadors afiliació i autonomia amb l’aparició d’aquest tipus de conductes, resultats que corroboren els estudis realitzats anteriorment per altres autors (Gagné, 2003). Com a conclusió, es pot proposar la necessitat que pares i entrenadors inculquin als jugadors nivells alts d’autodeterminació, amb l’objectiu d’aconseguir que augmentin les conductes esportives.

Paraules clau: autodeterminació, conductes prosocials, fútbol, joves esportistes.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de gener de 2009

Acceptat: 5 de febrer de 2009

Publicat: 1 de gener de 2011