Talla, pes, somatotip i composició corporal en gimnastes d’elit espanyoles (gimnàstica rítmica) des de la infantesa fins a l’edat adulta.

Alfredo Irurtia Amigó

Vicky Pons Sala

Albert Busquets Faciabén

Michel Marina

Marta Carrasco Marginet

Lara Rodríguez Zamora

*Correspondència: Alfredo Irurtia Amigó alfredo.irurtia@inefc.net

Idioma de l’original

Citació

Irurtia Amigó, A., Pons Sala, V., Busquets Faciabén, A., Marina Evrar, M., Carrasco Marginet, M., & Rodríguez Zamora, L. (2009). Height, weight, somatotype and body composition trends in rhythmic spanish elite gymnasts from childhood to adulthood. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 64-74.

280Visites

Resum

Introducció i objectius: L’objecte d’aquest estudi va ser caracteritzar el comportament de la talla i el pes, el somatotip i la composició corporal, al llarg de l’edat, en gimnastes d’elit espanyoles (gimnàstica rítmica), i comparar els valors esmentats amb els de la població espanyola de referència. Mètode: El disseny de l’estudi va ser retrospectiu, observacional, descriptiu i va presentar dues estratègies d’agrupació de la mostra: transversal (n = 151) i mixta-longitudinal (n = 79). Les variables analitzades van ser: talla, pes, somatotip (endomorfisme, ectomorfisme, mesomorfisme), i composició corporal (∑6 plecs, massa grassa, massa muscular, i massa lliure de greix). Resultats: En no observar diferències significatives (p > 0,05) entre la mostra transversal i la mixta-longitudinal en cap de les variables analitzades, els resultats de la primera es van considerar com a canvis relacionats amb l’edat. Conclusions: El grup de gimnastes d’elit, des dels 10 anys, presenta valors de talla superiors, i inferiors de pes, en comparació amb la població espanyola de referència. Ambdues variables mostren un perfil evolutiu paral·lel a allò que s’ha observat en altres estudis, amb sengles retards en el moment d’aparició de les puntes de creixement. Les gimnastes conformen, des de les primeres edats, un grup somatotípicament homogeni, en el qual destaca el component ectomòrfic. No s’observen increments significatius dels valors de massa grassa i massa muscular al llarg de l’edat. Des de les primeres edats, les característiques somàtiques descrites suggereixen un procés de selecció previ.

Paraules clau: composició corporal, creixement, gimnàstica rítmica, mixt-longitudinal, pes, Somatotip, talla.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009