Taula 4

Distribució en percentatges de la percepció dels elements afectius en els jocs motors de cooperació-oposició

Element afectiuMaiAlgunes vegadesMoltes vegades
Tinc por90100
Soc un/a noi/a actiu/va4.2921.4374.28
Sento sensacions corporals d’estar intranquil/il·la71.4322.865.71
Soc una persona atenta, que m’hi esmerço4.293065.71
Soc un/a noi/a decidit/da7.1437.1455.72
Em sento nerviós/a72.8624.282.86
Em sento inspirat/da21.4347.1431.43
Soc vergonyós/a72.8624.282.85
Soc un/a noi/a despert/a, espavilat/da1031.4358.57
Tinc mal humor (m’altero o irrito)78.5718.571.85
Em sento orgullós/a (d’alguna cosa), satisfet/a5.7144.2950
M’entusiasmo (per coses, persones, etc.)17.1448.5734.29
Estic enfadat/da furiós/osa88.578.572.85
Soc un/a noi/a poruc/ga78.5717.144.29
Em sento culpable87.1411.431.43
Sento que tinc vitalitat, energia4.292075.71
Estic disgustat/ada o molest/a88.57101.43
Soc una persona animada, acostumo emocionar-me12.864047.14
Em sento tens/a, estressat/ada, amb sensació d’estrès81.4318.570
M’interesso per la gent o les coses1038.5751.43