Taula 3

Resum dels articles seleccionats.

Autor/a (any)Tipus de font i de publicacióRevista i índex de qualitat de les revistesCampParticipantsDescripció de la metodologia d’investigacióFactors associats amb l’estat mental
Anders i Devita (2019)Article acadèmic Investigació (estudi de cas)International Journal of Qualitative Studies in Education
JCI1: 1.12
Percepció i associació sobre el gènere i l’esport (educació)DeVita, un estudiant de gènere no conforme (GNC) a l’escola secundàriaQualitativa.
A partir de l’anàlisi del treball de Butler sobre el gènere i les entrevistes a un entrenador de ballet clàssic i a un de futbol, analitzen el cas de DeVita, un estudiant no conforme amb el gènere.
En l’article s’examina com el jove expressa la seva identitat, expressió, orientació sexual i masculinitat
Ansietat i desconfort
Atteberry-Ash et al.(2018)Article acadèmic InvestigacióSexuality Research and Social Policy
JIF2: 3.618
JCI: 2.05
Percepció i associació sobre el gènere i l’esport (educació)Estudiants entre 17 i 29 anys, 51.7 % homes, 95.9 % estudiants de primer cicle (aproximadament 40000 estudiants)Quantitativa.
Estudi transversal: les dades d’aquest article es van obtenir d’un estudi que examinava les experiències i percepcions de problemes LGBT entre estudiants dedicats a programes esportius extraescolars (N = 2495)
Discriminació
Baiocco et al. (2018)Article acadèmic InvestigacióJournal of Gay and Lesbian Mental Health
SJR3: 0.894
Experiència i discriminació en l’esport (persones adultes)88 gais i 120 homes adults heterosexuals entre 18 i 36 anysQuantitativa.
Qüestionari: examina amb quina freqüència han experimentat assetjament escolar les persones gais en comparació amb els seus parells heterosexuals en context de l’esport a Itàlia
Assetjament i problemes psicosocials
Block (2014)Article acadèmic RevisióQuest
JIF: 2.910
JCI: 1.46
Experiència i discriminació en l’esport (educació)Estudiants LGBTQ a l’assignatura d’educació físicaQualitativa.
Analitza les necessitats que tenen els joves LGBTQ a les sessions d’educació física, relacionant-les amb els objectius fenomenològics d’educació física de Kleinman
Problemes psicosocials i mèdics
DeFoor et al. (2018)Article acadèmic
Revisió narrativa
Sports Medicine – Open
JIF:11.136
JCI: 2.09
Prevenció i inclusió(educació)Estudiants-esportistes LGBQualitativa.
Anàlisi: 1- Vulnerabilitat de l’entorn col·legial 2- Entorn heteronormatiu no inclusiu 3- Assetjament i discriminació a casa 4- Estereotips masculins i femenins esportistes 5- Prevalença de problemes de salut mental i ús de substàncies 6- Convertir l’esport més segur per a les futures generacions LGB
Benestar, assetjament i discriminació
Devís-Devís et al. (2018)Article acadèmic InvestigacióPhysical Education and Sport Pedagogy
JIF: 5.830
JCI: 3.06
Experiència i discriminació en l’esport (educació)Adults trans d’entre 23 i 62 anys (5 dones trans, 4 homes trans) 9 en totalQualitativa.
Entrevista semiestructurada: sobre les experiències que van viure en el context heteronormatiu de secundària durant les sessions d’educació física (les preguntes es classifiquen en quatre apartats) 1- Dificultat per assolir el gènere desitjat 2- Preferències,
aversions i oportunitats 3- Enfrontar la transgressió 4- Lluites d’intimitat
Violència i assetjament
Doull et al. (2018)Article acadèmic Investigació (estudi temporal)Journal of Sport and Health Science
JIF: 7.179
JIC:1.73
Experiència i discriminació en l’esport (estudiants)Les dades agrupades a nivell de població de la Colúmbia Britànica, Canadà (N = 99373). Minoria sexual (LGB) i joventut heterosexual. (48410 homes i 50963 dones)Quantitativa.
Retrat actual sobre la participació esportiva de les minories sexuals (LGB), en comparació amb els heterosexuals. Es van utilitzar dades agrupades a nivell de població per examinar les tendències i les disparitats entre els joves de minories sexuals i heterosexuals. Es van utilitzar models de regressió logística per edats per examinar els canvis en la participació al llarg del temps i les disparitats en la participació (1998-2013). Les dades presentades provenen de quatre anys (1998, 2003, 2008, 2013)
Clima LGTBI-fòbic i freqüència de participació en l’esport.
Greenspan et al.(2017)Article acadèmic Revisió sistemàticaJournal of LGBT Issues in Counseling
SJR: 0.560
Experiència i discriminació en l’esport (estudiants esportistes)Estudiants esportistes LGBTQQualitativa.
Anàlisi del contingut sistemàtic de nou revistes emblemàtiques publicades entre 1975 i 2015 per avaluar: 1- Estudis LGBTQ i salut mental 2- Assessorament escolar 3- Educació per a consellers/-es 4- Psicologia escolar 5- Psicologia d’assessorament 6- Psicologia de l’esport 7-Educació física

Salut mental i discriminació
Greenspan et al.(2019)Article acadèmic InvestigacióJournal of LGBT Youth
SJR: 0.583
Experiència i discriminació en l’esport (educació)Joves del col·lectiu LGBTQ+ 58 participants (enquesta) 13 participants (grups focals o entrevistes)Qualitativa i quantitativa (mixta).
Enquesta i entrevista: 1- Quines són les aliances i relacions dels joves LGBTQ+? 2- Quines són les experiències de joves i aliats LGBTQ+ a l’escola, amb els entrenadors o amb els professors d’educació física?

Inseguretat, incomoditat i assetjament a classe
Greenspan et al.(2019)Article acadèmic Investigació (estudi de cas)Journal of Educational and Psychological Consultation
JIF: 1.711
JCI: 0.67
Prevenció i inclusió (educació)
Joves LGBTQQualitativa.
Revisió: examina els fonaments empírics del model SAFE (School Athletics for Everyone) per evitar la discriminació dels joves LGTBIQ, proporciona un exemple de cas d’èxit i difon recursos rellevants per als professionals

Estigma, malestar i inseguretat
Halbrook (2017)Tesi doctoral InvestigacióPercepció i associació sobre el gènere i l’esport (educació)10 entrenadors LGTBI de secundària (6 homes i 6 dones). Edat de 31 a 68 anys. S’identifiquen com a heterosexual (n = 9) i gai (n = 1)Qualitativa.
Entrevista semiestructurada: les entrevistes es van basar en exemples concrets i en les experiències dels entrenadors mentre treballaven amb esportistes LGB

Hostilitat i discriminació
Hargie et al. (2017)Article acadèmic InvestigacióInternational Review for the Sociology of Sport
JIF: 3.780
JCI: 1.40
Experiència i discriminació en l’esport (persones adultes)10 persones autoidentificades com a transgènere, dels quals 6 són dones i 4 homes, amb edats compreses entre els 25 i els 62 anysQualitativa.
Entrevista: 1- L’entorn de vestidors 2- L’impacte de les experiències esportives a l’escola 3- La por en l’espai públic i la pràctica de l’esport i activitat física 4- La falta de percepció dels beneficis per a la salut i el benestar derivats de la pràctica de l’esport

Estrès social, desconfort i ansietat
Krane (1996)Article acadèmic Revisió narrativaJournal of Sport and Exercise Psychology
SJR: 0.908
Experiència i discriminació en l’esport (professionals)Esportistes lesbianesQualitatiu.
Anàlisi: el context de les lesbianes en l’esport
Baixa autoestima, poca confiança, poca satisfacció
Krane i Barber (2005)Article acadèmic InvestigacióResearch Quarterly for Exercise and Sport
SJR: 0.793
Experiència i discriminació en l’esport (professionals)13 entrenadores escolars lesbianesQualitativa.
Entrevista semiestructurada: investigar les experiències d’entrenadores lesbianes en l’àmbit escolar

Malestar
Lee i Cunningham (2016)Article acadèmic InvestigacióJournal of Sport
Psychology in
Action

JCI: 0.60
Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport
(persones adultes)
150 estudiants (52
dones, 98 homes)
matriculats a una gran universitat pública del sud-oest dels Estats
Units
Quantitativa.
Qüestionari: les respostes estaven enfocades a examinar les associacions entre els prejudicis sexuals,
el sexisme, el gènere i la identificació amb el patinatge artístic masculí i el futbol americà. La participació va ser voluntària i el qüestionari va
requerir 10 minuts per completar-lo. Totes les respostes es van mantenir anònimes
LGTBI-fòbia,
agressions,
violència
Mattey et al. (2014)Article acadèmic
Investigació
(estudi de cas)
Journal of Sport
Psychology in
Action

JCI: 0.60
Prevenció i inclusió
(adolescents)
Jugadors i jugadores de voleibol a nivell estatal. Menors de 15 anys/ Menors de 17 anys/ Menors de 19/23 anys. Cada edat estava separada per sexeQualitativa.
Anti-vilification programs in adolescent sport:
programes de lluita contra la violència en els esports dels
adolescents. Taller de prevenció a l’assetjament. Aquests
s’adaptaven a l’edat per tenir en compte les diferències
en el desenvolupament cognitiu i emocional. L’objectiu
del taller era crear consciència sobre l’assetjament LGTBI-fòbic. 1.5 hores
Assetjament
Morris i Van Raalte
(2016)
Article acadèmic
Revisió narrativa
Journal of Sport
Psychology in
Action
JCI: 0.60
Prevenció i inclusió
(persones adultes)
Persones transgènere
i identificades com a gènere no conforme (TGNC)
Qualitativa.
Anàlisi: com crear espais esportius en els quals les persones
transgènere i de gènere no conformes es puguin sentir
segures. Examinar bones pràctiques relacionades amb
les persones de TGNC
Angoixa, burla, violència i
discriminació
Moscoso i Piedra
(2019)
Article acadèmic
Revisió de la literatura
Revista Española de
Sociología

JCI: 0.27
Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)
Població LGTBI i esportQualitativa.
Anàlisi: la relació entre la població LGTB i l’esport. 1- Història de l’esport i de les minories sexuals 2- Legislació, campanyes i iniciatives polítiques
sobre diversitat sexual i esport 3- Visió general de la investigació
Discriminació
i rebuig
Pérez-Samaniego et
al. (2019)
Article acadèmic
Article de revisió
(metasíntesi)
Sport Management
Review

JIF: 6.577
JCI: 1.43
Experiència i
discriminació en
l’esport (persones
adultes)
Persones transQualitativa.
Metasíntesi: es van identificar 604 documents
relacionats amb aquestes problemàtiques, dels quals es van seleccionar 12 estudis qualitatius. Els temes clau es van dividir en quatre temes transversals: 1- El llenguatge 2- Les instal·lacions i espais 3- Les estratègies de les persones transsexuals sobre el gènere 4- Abjecció
Sentiments
d’exclusió
Petty i Trussel (2018)Article acadèmic
Investigació
(retrospectiva
interpretativa)
Qualitative Research in Sport, Exercise and Health
JIF: 6.736
JCI: 1.44
Experiència i
discriminació en
l’esport (educació)
9 participants LGBT, 3 gais, 5 lesbianes i 1 que s’identifica com a transgènere i gai. De 18 a 25 anysQualitativa.
Entrevista intensiva sobre les experiències d’identificarse
com a col·lectiu LGBT a secundària
1- Marc d’investigació evocador 2- Històries: com a
forma de coneixement i representació
Frustració,
confusió i
assetjament
Phipps (2019)Article acadèmic
Investigació
International Review for the Sociology of Sport
JIF: 3.780
JCI: 1.40
Experiència i
discriminació en
l’esport (educació)
9 estudiants transQualitativa.
Es van extreure les dades d’un estudiant que s’identifica com a trans*, d’un estudi més ampli sobre el col·lectiu LGTB+ en l’esport universitari del Regne Unit
Assetjament
Plymire i Forman
(2001)
Article acadèmic
Investigació
NWSA JournalPercepció i
associació sobre el gènere i l’esport
(esport professional)
Aficionats al bàsquet femení de l’NBA, 44 enquestatsQualitativa.
Es va examinar la manera en què els aficionats del bàsquet femení aborden la qüestió de les lesbianes en l’esport a partir d’un post: “Cheryl Miller és lesbiana?” Es van recollir 77 publicacions entre el 21 d’abril i el 2 de
juny de 1997
Amagar la
identitat sexual
Pronger (1999) Article acadèmic
Revisió
Journal of Sport and
Social Issues

SJR: 0.828
Experiència i
discriminació en
l’esport
(professionals)
Lesbianes, gais i queer esportistesQualitativa.
Anàlisi del marc teòric sobre el context esportiu que sorgeix de la interacció entre els elements de les teories postmodernes gais i queer

LGTBI-fòbia i estrès 
Sartore i
Cunningham (2009)
Article acadèmic
Investigació
Sex Roles 
JIF: 4.154 
JCI: 1.54 
Percepció i
associació sobre
el gènere i l’esport (educació)
Estudi 1: atletes
actuals als Estats Units d’Amèrica (N = 229).
Estudi 2: pares i mares nord-americans
(N = 76).
Qualitativa i quantitativa (mixta).
Qüestionari, estudi 1: preguntes sobre la seva participació en un esport entrenat per un home gai o una lesbiana, respectivament.
Estudi 2: es va preguntar als participants si permetrien que els seus fills i filles els entrenés una persona gai o
lesbiana. Aprofundint en el tema, la pregunta de resposta oberta
Discriminació i estigma
Symons et al. (2017)Article acadèmic 
Investigació 
Annuals of Leisure Research 
SJR: 0.520 
Experiència i discriminació en l’esport (persones adultes) Lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, majors de 18 anys. 294 qüestionaris emplenats. Dels 294 participants, el 52 % (n = 153) eren homes i el 48% (n = 141) eren dones Qualitativa i quantitativa (mixta). 
Examinar l’impacte sobre el sexisme i la discriminació homòfoba experimentada per lesbianes, gais i bisexuals en els escenaris esportius. 
Qüestionari amb preguntes obertes: 1- Homofòbia 2 -Experiències de violència 3- Sexisme 4- Altres discriminacions. Sota cada categoria es preguntava si s’havia experimentat i amb quina freqüència, i es convidada a explicar un exemple 
Tristesa, ira, angoixa i vergonya. Compromís negatiu amb l’esport 
Turk  (2018)Tesi doctoral 
(estudi de cas)
 Experiència i discriminació en l’esport (estudiants)La mostra d’investigació va incloure 35 participants estudiants/esportistes professionals que s’identifiquen com a minories sexuals a l’NCAA (National Collegiate Athletic Association) de primera divisió Qualitativa. 
Obtenció de dades múltiples: enquesta demogràfica, entrevistes, grups focals, revisió de documents 
LGTBI-fòbia 
llenguatges d’exclusió 
Nota. 1 Journal Citation Reports. 2 Journal Impact Factor. 3 SCImago Journal Rank