Taula 2

Categories de les estratègies de prevenció i respostes dels entrenadors/es que les justifiquen. 

Categories Respostes dels participants  
Foment d’un clima positiu “Intentar crear un ambient de relació dels companys el més agradable possible”. (entrenador de futbol)
“[…] fer sempre equips i parelles de manera que tots puguin conèixer-se durant tota la temporada”. (entrenadora d’acrobàcies)
“Actes extraesportius per tal que el grup es relacioni en qualitat d’amics fora dels entrenaments” (entrenador de patinatge)
“[…] fer estades, tipus colònies”. (entrenador de futbol)
“Utilitzo molt els reptes cooperatius i les dinàmiques grupals on és necessària la participació de tothom”. (entrenador de bàsquet)
“Fomentar el respecte, l’educació, la tolerància i l’ajuda als altres […]”. (entrenador de futbol)
“Que hi hagi una inclusió per part de tots els nens i nenes de l’equip”. (entrenadora d’atletisme).
Comunicació “Parlar amb els nens i nenes individualment per veure en quina situació emocional es troben”. (entrenadora de voleibol)
“[…] intento parlar un cop al més amb cadascuna de les meves jugadores perquè m’expliquin com se senten a l’equip […]”. (entrenadora d’activitats poliesportives)
“[…] estar en contacte amb pares i mares per conèixer, el més aviat possible, possibles problemes a casa o a l’escola que puguin fer que algú tingui aquest tipus de comportament”. (entrenador de futbol)
Observació“Des d’un principi, estar atenta a tot tipus de situacions i comportaments dels nens i nenes […]”. (entrenadora d’activitats poliesportives)
“Vigilar els que semblen que poden ser els agressors”. (entrenador de futbol)
“Em fixo molt en la forma com es comporten entre ells […]”. (entrenador de bàsquet)
“Crec que és important l’observació en tot moment, tant dins com fora del camp […] els vestuaris son zones perilloses on no hi ha tanta vigilància”. (entrenador de futbol)
Sensibilització“Fer xerrades perquè puguin veure el que és realment el bullying […]”. (entrenador de futbol)
“Xerrades de conscienciació […]”. (entrenador de natació)
“Posar vídeos tractant aquest temes […]”. (entrenador de futbol).
Educació emocional“Proposar activitats que els permetin conèixer-se entre ells també emocionalment. Jocs d’empatia i cooperació per tal de fomentar i desenvolupar la intel·ligència emocional”. (entrenadora d’acrobàcies)
“Exercicis d’empatia per tal que sentin el que senten els seus companys en determinades situacions”. (entrenador de futbol)
“[…] li pregunto per què ho ha fet i que pensi com pot sentir-se la persona a qui li ha fet el gest o comentari”. (entrenadora de patinatge)
“Realitzar activitats que no permetin el fracàs continu ni el triomf continu de cap jugador”. (entrenador de futbol sala)
Normativa“Actualment tinc una reglamentació interna; els jugadors l’han acceptada i han fet propostes… Diu que en cas de qualsevol falta de respecte cap a un company, l’agressor quedarà expulsat […]”. (entrenador de futbol)
“Avisar que hi haurà càstig si es provoca alguna situació de bullying, ja que no està bé fer-ho”. (entrenador de tenis)
Intervenció en conflictes“Intervenir si veig alguna baralla verbal o física i solucionar-la abans que empitjori”. (entrenador d’arts marcials)
“A qualsevol persona que tingui una falta de respecte cap a una altra, dins o fora de la pista, li crido l’atenció”. (entrenadora de patinatge)