Taula 2

Resum de les característiques més rellevants de cada un dels estudis inclosos en aquesta revisió.

VariablesObjectiuMètode i mostraResultats
Cushion i Townsend (2018)Considerar l’evidència d’aprenentatge millorat per la tecnologia en la formació d’entrenadorsEstudi de revisió: revisió sistemàticaMalgrat l’ús de la tecnologia en l’entrenament, l’ensenyament i l’aprenentatge, l’evidència de la seva eficàcia és feble, i el seu ús requereix més investigacions
Driska (2018)Avaluar l’eficàcia dels programes d’educació en líniaEstudi descriptiu. Entrevistes semiestructurades. N=21L’avaluació va descobrir percepcions positives del curs i va demostrar que aquest pot ajudar a ampliar les oportunitats d’aprenentatge i el desenvolupament professional
Koh et al. (2017)Investigar els beneficis percebuts de l’ús de recursos d’entrenament d’Internet, els tipus de recursos d’Internet buscats per part dels entrenadors de futbol juvenil i també com s’utilitzen els recursos per millorar els coneixements d’entrenamentEstudi descriptiu. Entrevistes personals. N=10Internet es va considerar una font d’aprenentatge per als entrenadors a causa de la facilitat en l’accessibilitat, estalvi de temps, baix cost i disponibilitat de noves idees. Google, Facebook, YouTube i Twitter van ser les plataformes habituals utilitzades per localitzar recursos de formació, però comprovar la credibilitat d’aquests recursos de formació és el repte més gran a què s’enfronten els entrenadors
Stoszkowski i Collins (2015)Explorar les percepcions dels entrenadors sobre els seus mètodes reals i preferits per adquirir nous coneixements d’entrenamentEstudi descriptiu. Enquesta en línia. N=320Els entrenadors preferien, i majoritàriament adquirien, el coneixement de l’entrenament mitjançant les activitats informals d’aprenentatge
Kubayi et al. (2016)Examinar les preferències dels entrenadors per a l’educació contínuaEstudi descriptiu. Enquestes durant l’assistència a cursos de capacitació, tallers i seminaris. N=224Els entrenadors volien aprendre més sobre tècniques de motivació i tenien més probabilitats de continuar formant-se com a entrenadors si volien entrenar a un nivell alt, si els temes eren rellevants i si els cursos estaven disponibles en línia
Sackey-Addo i Perez (2016)Analitzar l’evolució de la formació en línia per als entrenadors esportius: una perspectiva de tennisEstudi de revisió: revisió sistemàticaLa utilització de recursos de bona qualitat i materials obtinguts mitjançant plataformes de formació en línia, produïen beneficis no només als entrenadors de tennis, sinó també als tutors
Pope et al. (2015)Examinar el contingut de la informació que els entrenadors obtenen dels recursos de psicologia esportiva en línia i el seu úsEstudi descriptiu. Enquesta en línia. N=253Els entrenadors actualment obtenen informació de recursos de psicologia esportiva en línia “algunes vegades a l’any”, però l’obtindrien “una vegada al mes” si hi hagués recursos més accessibles i creïbles disponibles
Augustýn i Jůva (2014)Analitzar l’ús de les TIC en l’educació no formal i l’aprenentatge informal dels entrenadors d’handbolEstudi descriptiu. Qüestionaris. N=186Les fonts més utilitzades pertanyen als materials dels llocs web de la federació i les menys utilitzades pertanyen a fonts de pagament, aprenentatge digital, webinars i videoconferències. El 91% dels entrenadors utilitza habitualment materials metodològics del lloc web de la federació. Un ordinador és el mitjà de TIC que més utilitzen els entrenadors per formar-se, però no especialment durant entrenaments o partits. També es pot esperar un ús progressiu de telèfons mòbils, a causa de les múltiples funcions que ofereixen, com una càmera i la capacitat de treballar amb vídeo, però aparentment hi ha una falta d’aplicacions adequades per permetre’n un ús més ampli
Callary et al. (2011)Utilitzar informació d’una enquesta per continuar desenvolupant el seu programa de formació per a entrenadorsEstudi descriptiu. Enquesta en línia. N=765. S’estima 45% d’entrenadors actiusEls autors van considerar formes en què les organitzacions esportives podrien utilitzar la informació de l’enquesta per continuar desenvolupant el seu programa d’educació d’entrenadors des d’una perspectiva d’aprenentatge permanent
Mester i Wigger (2011)Analitzar els recursos en línia per a la formació d’entrenadorsEstudi de revisió: revisió sistemàticaAvui dia, accedir a la informació ja no és un problema. El desafiament és, en tot cas, saber compilar, harmonitzar i adaptar la informació a les necessitats de l’aplicació pràctica i també proporcionar la retroalimentació als científics
Sanz (2011)Descriure algunes de les eines més utilitzades per a la formació contínua dels tècnics de tennisEstudi de revisió: revisió sistemàticaLes noves tecnologies al servei de la formació avui dia són una realitat i la xarxa ha provocat un gran impacte en l’accés a la informació i a la formació
Cushion et al. (2010)Proporcionar una visió general i una anàlisi de les investigacions existents sobre l’aprenentatge de l’entrenadorEstudi de revisió: revisió sistemàticaEls entrenadors aprenen de diverses maneres i de diverses fonts: informals, no formals i formals. L’aprenentatge informal mitjançant l’experiència d’entrenament i la interacció amb altres entrenadors continua sent la manera dominant d’aprenentatge
Reade et al. (2008)Descobrir com accedeixen els entrenadors d’alt rendiment al coneixement dels científics de l’esportEstudi descriptiu. Qüestionari. N=205Existeixen diferències entre el que busquen els entrenadors i la investigació que s’està duent a terme, especialment en l’àrea de tàctica i estratègia. És més probable que els entrenadors consultin altres entrenadors o assisteixin a conferències d’entrenadors per obtenir nova informació
Over (2008)Descriure els avenços actuals amb els quals compten els entrenadors i els jugadors mitjançant la tecnologia informàtica i els ordinadorsEstudi de revisió: revisió sistemàticaL’accessibilitat d’aquests recursos i l’avenç de la tecnologia permeten formar en àrees i estils de vida persones que anteriorment no havien estat exposades a aquesta qualitat d’informació, amb costos relativament baixos tant per a l’entrenador com per a les federacions