Taula 2

Característiques dels estudis inclosos.

AutorMostraEdatCriteris d’inclusióInstrument de
mesurament de la
funció cognitiva
Programa GCPrograma GETemps
Freqüència
Durada
Bateman et al. (2001)GE = 70
GC = 72
16-65 anys;
GE = 41.7 ± 14.3;
GC = 44.7 ± 13.3
Lesió cerebralTrail Making Part B (segons)RelaxamentEA (cicloergòmetre)
(60-80 % FCMàx)
30 min
3 dies
12 sem
Tang et al. (2016)GE = 25
GC = 20
50-80 anys; GE = 66 (62-71); GC = 64 (62-75)> 1 any IC; sense
aneurisma, tumors o
infeccions
Trail Making Part B (segons)FL i equilibri
(< 40 % Fcres)
EA (cicloergòmetre) (40-80 % Fcres)60 min
3 dies
24 sem
Khattab et al. (2020)GE = 25
GC = 25
50-80 anys;
GEM = 66.2; GEF = 65.6; GCM = 64.8; GCF = 70.1
> 1 any IC; hab C; 50-80 anysFL i equilibri
(< 40 % Fcres)
EA (caminar, ergonòmetre, pujar i baixar de l’step, etc.) (40-80 % Fcres)60 min
3 dies
24 sem
Studenski et al. (2005)GE = 44
GC = 49
GE = 68.5 ± 9.0 GC = 70.4 ± 11.330-150 dies post IC; hab A 25 passosFIMCures usuals: fisioteràpia i
recomanacions de salut
EF amb bandes elàstiques, equilibri i EA (ergonòmetre)60 min
3 dies
12 sem
Kim i Yim (2017)GE = 14
GC = 15
GE = 50.71 ± 14.81;
GC = 51.87 ± 17.42
3 mesos post IC, hab cognitives en bon estat,
hab C 10 m
KMOCATeràpia física convencionalTeràpia física convencional + exercici físic (EF de les extremitats superiors i EA amb ergonòmetre)60 min
3 dies
6 sem
Ozdemir et al. (2001)GE = 30
GC = 30
43-80 años;
GE = 50.71 ± 14.81; GC = 51.87 ± 17.42
Pacients con ICMMSERecomanacions per a la llarEF y FL120 min
5 dies
8 sem
Quaney et al. (2009)GE = 19
GC = 19
GE = 64.10 ± 12.30; GC= 58.96 ± 14.68> mesos post IC;
mobilitat ambdós H
Trail Making Tests Parts A and BFL a la llarEA (cicloergòmetre) (70 % FC máx)45 min
3 dies
8 sem
Immink et al. (2014)GE = 11
GC = 11
GE = 56.1; GC = 63.2> 1 any ICStroke Impact Scale domainsCapIoga90 min
6 dies
10 sem
Bo et al. (2019)GE = 42
GC = 47
GE = 65.12 ± 2.56; GC = 64.36 ± 2.31> 6 mesos IC; conscient
per entendre instruccions
verbals, sense malalties
greus
Trail Making Part BEntrenament cognitiuEA, EF i equilibri
(Escala de Borg 13-15)
50 min
3 dies
12 sem
Nota. GE: grup experimental; GC: grup control; GEM: grup experimental masculí; GEF: grup experimental femení; GCM: grup control masculí; GCF: grup control femení; H: hemisferis; hab: habilitat; EA: entrenament aeròbic; EF: entrenament de força; FL: flexibilitat; IC: ictus; C: caminar; min: minuts; sem: setmanes.