Taula 2

Percepció de les experiències percebudes per l’alumnat a les classes d’EF en funció del suport a les NPB i l’ús d’un estil controlador per part del professorat d’EF.

VariablesExperiències de l’alumnat a les classes d’EFFpηp2
Molt dolentesDolentesRegularsBonesMolt bones
M (EE)M (EE)M (EE)M (EE)M (EE)
Suport a l’autonomia1.25a (.37)1.58a (.24)2.74b (.09)3.25c (.05)3.47d (.05)29.51<.001.112
Suport a la competència1.84a (.36)1.80a (.24)3.14b (.09)3.58c (.04)3.89d (.05)33.41<.001.125
Suport a la relació social1.31a (.36)1.68a (.24)3.18b (.09)3.79c (.05)4.15d (.05)51.03<.001.179
Estil controlador intern4.68a (.38)3.76a (.25)2.69b (.09)1.99c (.05)1.62d (.05)64.01<.001.215
Estil controlador extern4.22a (.33)3.30a (.22)2.27b (.08)1.88c (.04)1.71d (.05)23.11<.001.090
Nota. EE = Error estàndard. Lletres diferents en els superíndexs (a, b, c, o d) representen diferències significatives en l’estil motivacional docent entre els diferents tipus d’experiències en EF.