Taula 2

Efectes de 8 setmanes d’expressió corporal en la intel·ligència emocional de l’alumnat.

PretestPosttestDiferència pre-post
Expressivitat emocional
GC3.93 (.75)3.84 (.72)-.090 (.67)
GE3.79 (.70)3.95 (.64).167 (.51)
p-valor (grups)NSNS
Autocontrol
GC3.89 (.53)3.81 (.53)-.081 (.56)
GE3.74 (.52)4.03 (.52).290 (.44)
p-valor (grups)NS< .001< .001
Motivació
GC3.91 (.56)3.85 (.58)-.064 (.57)
GE3.72 (.61)3.96 (.50).242 (.57)
p-valor (grups)NSNS.001
Autoconeixement
GC3.99 (.62)3.89 (.70)-.111 (.69)
GE3.98 (.57)4.15 (.53).168 (.55)
p-valor (grups)NS< .001< .001
Habilitats socials
GC3.08 (1.23)3.05 (1.11)-.03 (1.11)
GE3.24 (1.18)3.39 (1.22)0.15 (1.17)
p-valor (grups)NS.019NS