Taula 2

Correlació entre la qualitat de la CAR i les regulacions motivacionals

VariablesRegulacions motivacionalsCAR
123456789
1. Desmotivació.45**-.11-.15**-.23**-.24**-.16**-.21**-.12*
2. Regulació externa.20**.18**.12*.06-.14*-.09-.07
3. Regulació introjectada.51**.48**.49**.11*.18**.21**
4. Regulació identificada.68**.65**.21**.31**.26**
5. Regulació integrada.63**.19**.29**.23**
6. Regulació intrínseca.21**.28**.25**
7. Proximitat.66**.71**
8. Compromís.69**
9. Complementarietat
**Correlació significativa al nivell .01. *Correlació significativa al nivell .05.
Nota: CAR = Relació entre l’entrenador i l’esportista.