Taula 2

Nivells de violència escolar, esportivitat, responsabilitat personal i social en funció del curs

EP 
M ± DE
ESO 
M ± DE 
Sig. (p
Violència escolar
Violència patida1.41 ± 0.45 1.74 ± 0.80 .000** 
Violència observada2.19 ± 0.98 2.27 ± 0.87 .150 
Esportivitat
Compromís amb la pràctica1.41 ± 0.45 4.37 ± 0.61 .028* 
Convencions socials2.19 ± 0.98 4.27 ± 0.81 .005** 
Respecte a les regles i àrbitres4.36 ± 0.67 4.27 ± 0.64 .000**
Respecte a l’oponent3.45 ± 0.98 3.28 ± 0.98 .000** 
Perspectiva negativa3.64 ± 0.99 3.69 ± 0.92 .648 
Responsabilitat
Responsabilitat personal5.14 ± 0.74 4.92 ± 0.73 .000** 
Responsabilitat social5.32 ± 0.78 5.17 ± 0.61 .000** 
* p < .05; ** p < .01.