Taula 1

Resum de les característiques més rellevants de cadascun dels estudis inclosos en aquesta revisió.

1. Interacciones desequilibradas
Estudi (any)MostraObjectiuFormat
SSG
Dimensions del terreny (m)Àrea per
jugador (m²)
Règim d’entrenamentVariables
analitzades
Bach Padilha et al. (2017)168 jugadors
16.61 ± 0.65 anys
Estudiar l’efecte dels comodins interiorsGK + 3 vs 3 + GK
GK + 3 vs 3 + GK + 2
36 x 27162
162
1 x 4´Principis generals del joc analitzats per FUT-SAT
Bredt et al. 
(2016) 
18 jugadors
16.4 ± 0.4 anys
68.4 ± 8.0 kg
Investigar les demandes físiques, fisiològiques i tàctiques en situacions d’igualtat i inferioritat numèrica3 vs 3
4 vs 3
36 x 27162
138.8
12 x 4’/4′Demandes físiques mesurades amb GPS SPIProX2, ritme cardíac mesurat amb Polar i demandes tàctiques mesurades amb FUT-SAT
Clemente et al. (2014)10 jugadors
26.4 ± 5.3 anys
8.4 ± 3.2 exp.
179.3 ± 4.3 cm
71.2 ± 7.1 kg
Estudiar la influència dels jugadors i el mètode d’anotació del ritme cardíac i de les accions tecnicotàctiques2 vs 2 + 2
3 vs 3 + 2
4 vs 4 + 2
19 x 19
23 x 23
27 x 27
903 x 5’/3′Variables físiques i fisiològiques mesurades amb Polar RC3 GPS i demandes tecnicotàctiques mesurades amb TSAP
Gonçalves et al. (2016)24 jugadors
25.6 ± 4.9 anys
180.5 ± 4.3 cm
74.7 ± 4.8 kg
Estudiar la influència del nombre de jugadors i desigualtat numèrica en el posicionament dels jugadors4 vs 3
4 vs 5
4 vs 7
40 x 30171.4
133.3
109.0
1 x 4′Distància al nucli de l’equip, distància dels oponents al nucli de l’equip i distància de l’oponent més proper, mesurat amb GPS SPI-Pro
Moreira et al. (2020)18 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
18 jugadors
14.3 ± 0.7 anys
Comparar la influència del fet de manipular l’àrea absoluta i relativa per jugador en el comportament tàctic3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 1
36 x 27
36 x 27
40 x 29
162
139
162
4 x 4’/4′Principis generals del joc mesurats amb FUT-SAT. Interaccions de l’equip mesurades amb Social Network Analysis applied to Team Sport
Nunes et al.  (2020a)20 jugadors
22.3 ± 2.0 anys
71.4 ± 7.0 kg
177.1 ± 6.8 cm
12.1 ± anys de
experiència  
Estudiar l’efecte de les desigualtats numèriques en la càrrega física externa, de les demandes tàctiques i la càrrega interna4 vs 2
4 vs 3
4 vs 4
4 vs 5
4 vs 6
30 x 25125
107.1
93.7
83.3
75
4 x 4’/4′Càrrega externa i accions tàctiques mesurades amb GPS i ZEPP Player Soccer System. Càrrega interna mesurada amb Escala de Borg
Praça et al. 
(2016)
18 jugadors
16.4 ± 0.7 anys
Investigar la influència del coneixement procedimental i la superioritat numèrica en el comportament tàctic3 vs 3
4 vs 3
36 x 27162
138.8
2 x 4’/4′Coneixement tàctic procedimental mesurat amb PTKT i comportament tàctic mesurat amb FUT-SAT
Praça et al. 
(2016)
18 jugadors 
16.4 ± 0.7 anys
4.2 d’experiència
Comparar el comportament tàctic en igualtats i superioritats numèriques3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 2
36 x 27162
138.5
121.5
2 x 4’/4′Comportament de distribució en longitud, amplitud i distància al nucli de l’equip i distància entre jugadors amb GPS SPI-Pro X2
Práxedes et al. (2016) 20 jugadors
10.5 ± 0.6 anys
4.8 ± 1.4 exp.


Analitzar la influència de les igualtats i superioritats numèriques en la tàctica
3 vs 2
3 vs 3 
35 x 20140
116.6
2 x 4’/1Presa de decisions analitzades per GPET
Ric et al. 
(2016)
8 jugadors
26 ± 4.9 anys
16.9 ± 4.9 exp.
Estudiar el comportament tàctic en diferents desigualtats numèriques4 vs 3
4 vs 5
4 vs 7
40 x 30171.4
133.3
109.0
2 x 3’/4′Distribució dels jugadors mesurada amb GPS SPI-Pro X i comportament tàctic mesurat amb eina AD-HOC
Sampaio et al. (2014)24 jugadors
20.8 ± 1 anys
173.2 ± 6.3 cm
5.2 ± 1.3 anys d’experiència
Comparar variables temporals, variabilitat cardíaca i comportament tàctic en diferents ritmes de partit, resultat i desigualtats4 vs 5
5 vs 4
60 x 40266.6
266.6
3 x 5’/3′Dades de posició, velocitat i distància recorreguda mesurades amb GPS SPI-Pro
Torrents et al. (2016) 22 professionals
25.6 ± 4.9 anys
22 amateur
23.1 ± 0.7 anys
Estudiar l’efecte del nombre de companys i oponents en el comportament tàctic
GK + 4 vs 7 + GK
GK + 4 vs 5 + GK
GK + 4 vs 3 + GK
40 x 30109.0
133.3
171.4
2 x 3’/4′
Accions tàctiques mesurades amb eina observacional
Travassos et al. (2014)15 jugadors
19.6 ± 1.9 anys
6.7 ± 4.5 exp
Comparar el comportament tàctic en situacions de 4 vs 3GK + 4 vs 3 + GK
GK + 3 vs 3 + GK
40 x 20114.2
133.3
6 x 5′Posicionament espacial mesurat amb el programa TACTO
2. Dimensions del terreny
Castellano et al. (2017)14 jugadors
13 ± 0.3 anys
14 jugadors
14 ± 0.3 anys
Estudiar la influència de diferents longituds del terreny de joc en tasques SSG 7 vs 7 en jugadors U-13 i U-14GK + 6 vs 6 + GK60 x 40
50 x 40
40 x 40
30 x 40
200
167
133
100
1 x 7’/4′Posicionament espacial mesurat amb GPS
Frencken et al. (2013)10 jugadors
22 ± 3 anys
14 ± 0.3 anys
Avaluar l’efecte de les dimensions del terreny en el comportament tàcticGK + 4 vs 4 + GK30 x 20
24 x 20
30 x 16
24 x 16
75
60
60
48
1 x 8′Posicionament espacial mesurat amb LPM (Inmotion Object Tracking BV)
García‐Ángulo
et al. (2020)
40 jugadors
11.7 ± 0,4 anys 
2.9 ± 1,1 anys d’experiència
Analitzar l’efecte de la reducció del nombre de jugadors, les dimensions de les porteries i la mida del terreny en el comportament tàcticGK + 7 vs 7 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
58 x 38
38 x 20
58 x 38
38 x 30
136.7
47.6
220.4
76
2 x 20’/10′Accions tecnicotàctiques mesurades amb eina observacional
Gollin et al. 
(2016)
22 jugadors
14 ± 1 anys
168 ± 8 cm
56 ± 8 kg
Examinar la influència de les dimensions en l’amplitud i la profunditat i la presència de comodins en el comportament tàctic i l’activitat motora4 vs 4 + 335 x 25
25 x 35
79.5
79.5
8 x 3’/3′Posicionament espacial mesurat amb GPS SPI HPU
Martone et al. (2017)17 jugadors
10 ± 0.5 anys
16 jugadors
13.2 ± 0.2 anys
Avaluar l’efecte de diferents àrees per jugador en la intensitat de l’exercici i les accions tecnicotàctiques3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5
20 x 30
30 x 30
66.6
150.50
112.6
40.90
3 x 4’/3′Freqüència cardíaca mesurada amb FIT PULSE 1.37 i accions tecnicotàctiques mesurades amb eina observacional
Moreira et al. (2020)18 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
18 jugadors
14.3 ± 0.7 anys
Comparar la influència del fet de manipular l’àrea absoluta i relativa per jugador en el comportament tàctic3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 1
36 x 27
36 x 27
40 x 29
162
139
162
4 x 4’/4′Principis generals del joc mesurats amb FUT-SAT. Interaccions de l’equip mesurades amb Social Network Analysis applied to Team Sport
Nunes et al. 
(2020b) 
20 jugadors
22.3 ± 2.0 anys
71.4 ± 7.0 kg
177.1 ± 6.8 cm
12.1 exp.
Estudiar l’efecte de les desigualtats numèriques en la càrrega física externa, les demandes tàctiques i la càrrega interna
4 vs 2
4 vs 3
4 vs 4
4 vs 5
4 vs 6
30 x 25125
107.1
93.7
83.3
75
4 x 4’/4′Càrrega externa i accions tàctiques mesurades amb GPS i ZEPP Player Soccer System. Càrrega interna mesurada amb Escala de Borg
Olthof et al. 
(2018)
148 jugadors
12-18 anys
Analitzar la influència de les diferents mides del terreny en jugadors jovesGK + 4 vs 4 + GK40 x 30
68 x 47
150
399.5
1 x 4’/4′Posicionament espacial mesurat amb LPM
Silva, P. et al. (2015)24 jugadors
14.5 ± 0.5 anys
165.6 ± 7.6 cm
55.6 ± 7.2 kg
6.1 ± 2.0 exp.
Analitzar la influència d’una mateixa àrea per jugador en diferents dimensions del terreny en la coordinació dels jugadors
6 vs 6
7 vs 7
8 vs 8
9 vs 9
52.9 x 34.4
49.5 x 32.2
46.7 x 30.3
57.3 x 37.1
57.3 x 37.1
57 3 x 37.1
152
133
118
152
133
118
3 x 6’/4′Posicionament espacial mesurat amb GPS
Vilar et al. 
(2014)
15 jugadors
21.8 ± 1.9 anys
9.8 ± 4.6 anys d’experiència
Estudiar la influència de la mida del terreny en la manutenció de la possessió del baló, passades a companys i xuts a gol5 vs 540 x 20
52 x 26
28 x 14
80
135.2
39.2
3 x 10’/5′Posicionament espacial mesurat amb el programa TACTO
3. Edat dels participants
Almeida et al. (2017)8 jugadors
12.6 ± 0.6 anys
4.6 ± 0.5 anys d’experiència
8 jugadors
14.8 ± 0.4 anys
6.3 ± 1.5 anys d’experiència
Examinar la influència de la forma d’anotació i l’edat en les accions de passadaGK + 4 vs 4 + GK30 x 207518 x 10’/5′Nombre de passades, zones de passada i direcció de la passada enregistrats mitjançant el mètode observacional amb el programa LINCE
Barnabé et al. (2016)12 jugadors 
15.2 ± 0.6 anys
4.6 ± 0.5 anys d’experiència
12 jugadors
16.3 ± 0.5 anys
7 ± 1.4 anys d’experiència
12 jugadors
17.4 ± 0.5 anys
8.7 ± 2.8 anys d’experiència
Examinar els comportaments ofensius i defensius en jugadors d’edats diferentsGK + 5 vs 5 + GK33 x 601651 x 8′Posicionament espacial mesurat amb GPS SPI Pro
Borges et al. 
(2017)
48 jugadors
14.8 ± 1.5 anys
0.5 ± 1.4 variabilitat de maduració somàtica
Comparar el rendiment tàctic, valors antropomètrics i capacitats físiques entre grups de diferent maduracióGK + 3 vs 3 + GK36 x 271081 x 4′Valors antropomètrics (estatura, pes). Maduració mesurada a través de pic de velocitat de creixement; capacitats físiques mesurades amb test Yo-Yo, test de pressió manual, Test CMJ, Test SJ i test sit-and-reach; rendiment tecnicotàctic mesurat amb FUT-SAT
Brito et al. 
(2019a) 
53 jugadors
6.9 ± 0.7 anys
44 jugadors
8.5 ± 0.6 anys
41 jugadors
11.2 ± 0.4 anys
59 jugadors
13.4 ± 0.5 anys
Estudiar la influència Estudiar l’efecte de diferents formats SSG en diferents grups d’edat (U-8, U-10, U-12 i U-14)5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9
11 vs 11
45.5 x 29
64 x 41
82 x 52
100 x 64
131.9
187.4
236.6
290.0
12 x 30′Distribució espacial dels jugadors mesurant l’entropia de la distribució espacial individual. L’àrea coberta per jugador mesurada per les àrees el·líptiques dels jugadors
Castellano et al. (2017)14 jugadors
13 ± 0.3 anys
14 jugadors
14 ± 0.3 anys
Estudiar la influència de diferents longituds del terreny de joc en tasques SSG 7 vs 7 en jugadors U-13 i U-14GK + 6 vs 6 + GK60 x 40
50 x 40
40 x 40
30 x 40
200
167
133
100
1 x 7’/4′Posicionament espacial mesurat amb GPS
Clemente et al. (2020a) 16 jugadors
13.9 ± 0.3 anys
16 jugadors
15.7 ± 0.5 anys
16 jugadors 
18.4 ± 0.8 anys
Comparar les dinàmiques col·lectives entre tres grups d’edat (U-13, U-15 i U-18) en tasques SSG 4 vs 4GK + 4 vs 4 + GK30 x 20753 x (4 x 4’/3′)Posicionament espacial mesurat amb GPS WIMU PRO
da Costa et al. (2010)524 jugadors
11-17 anys
Examinar la relació entre el rendiment tàctic i el quadrimestre de naixementGK + 3 vs 3 + GK36 x 27121.51 x 4′Rendiment tàctic mesurat amb FUT-SAT
Folgado.
(2015) 
10 jugadors
8.5 ± 0.5 anys
10 jugadors
10.4 ± 0.5 anys
10 jugadors
12.7 ± 0.4 anys
Identificar com varia el comportament tàctic segons l’edat i les diferents condicions de tasques SSGGK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
30 x 2075
60
3 x (1 x 8’/6″)Posicionament espacial mesurat amb el programa TACTO
García et al.
(2014)
54 jugadors
U-9 i U-14
Observar el comportament de dos grups d’edat (U-9 i U-14) en diferents formats SSG amb variabilitat de jugadors5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9
20 x 30
30 x 45
45 x 60
60
96.4
150
18 x 20Accions tecnicotàctiques enregistrades mitjançant mètode observacional
Machado et al. (2019)10 jugadors
13.5 ± 1.2 anys
10 jugadors
16.3 ± 0.5 anys
Investigar com varia el comportament tàctic en grups d’edats diferents i en diferents condicions de tasques SSGGK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
36 x 27
47.7 x 29.5
121.5
140.7
9 x 10’/10′Comportament tàctic mesurat amb Offensive Sequences Caracterization System i Lag Sequential Analysis
Martone et al. (2017)17 jugadors
10 ± 0.5 anys
16 jugadors
13.2 ± 0.2 anys
Avaluar l’efecte de diferents àrees per jugador en la intensitat de l’exercici i les accions tecnicotàctiques3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5
20 x 30
30 x 30
66.6
150
50
112.6
40
90
3 x 4’/3′Freqüència cardíaca mesurada amb FIT PULSE vers 1,37 TTSports i accions tecnicotàctiques mesurades amb eina observacional
Moreira et al. (2020)18 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
18 jugadors
14.3 ± 0.7 anys
Comparar la influència del fet de manipular l’àrea absoluta i relativa per jugador en el comportament tàctic3 vs 3
3 vs 3 + 1
3 vs 3 + 1
36 x 27
36 x 27
40 x 29
162
139
162
4 x 4’/4′Principis generals del joc mesurats amb FUT-SAT. Interaccions de l’equip mesurades amb Social Network Analysis applied to Team Sport
Nunes et al.
(2020a) 
20 jugadors
22.3 ± 2.0 anys
71.4 ± 7.0 kg
177.1 ± 6.8 cm
12.1 ± anys de
experiència
Estudiar l’efecte de desigualtats numèriques en la càrrega física externa, demandes tàctiques i càrrega interna4 vs 2
4 vs 3
4 vs 4
4 vs 5
4 vs 6
30 x 25125
107.1
93.7
83.3
75
4 x 4’/4′Càrrega externa i accions tàctiques mesurades amb GPS i ZEPP Player Soccer System. Càrrega interna mesurada amb Escala de Borg
Olthof et al.
(2018)
148 jugadors
12-18 anys
Analitzar la influència de diferents mides del terreny (format tradicional i derivat del format de partit) en jugadors jovesGK + 4 vs 4 + GK40 x 30
68 x 47
150
399.5
1 x 4’/4′Posicionament espacial mesurat amb LPM
Olthof et al.
(2015)
23 jugadors
15.4 ± 0.7 anys
16 jugadors 17.4 ± 0.7 anys
Determinar els comportaments tàctics en tasques SSG en dos grups d’edat (U-17 i U-19)GK + 5 vs 5 + GK40 x 301002 x (12 x 6’/1,5′)Posicionament mesurat amb LPM
Praça et al.
(2018)
14 jugadors
13.1 ± 0.6 anys
14.3 ± 0.7 anys
Presentar una nova anàlisi entre els principis tàctics de defensa i el replegament; comparar la cooperació defensiva entre grups de distintes edats i comparar el nivell defensiu entre diferents posicions i grups d’edat3 vs 336 x 271622 x 4’/4′Freqüència d’accions tecnicotàctiques mesurada amb FUT-SAT i interaccions tàctiques mesurades amb Social Network Visualizer
Reis i Almeida. (2020)45 jugadors
13.2 ± 1.1 anys
23 jugadors
15 ± 0.8 anys
10 jugadors
15.7 ± 0.8 anys
Comparar les diferències en el comportament tàctic entre grups de diferents edats madurativesGK 6 vs 3 + GK36 x 27121.51 x 4′Maduració somàtica mesurada per distància entre edat i pic de velocitat de creixement. Rendiment tàctic mesurat amb FUT-SAT
4. Nombre de jugadors
Abrantes et al. (2012)16 jugadors
15.7 ± 0.4 anys
8.0 ± 1.8 anys d’experiència
Determinar la variació cardíaca, l’esforç percebut i les accions tàctiques entre dues situacions SSG amb diferent nombre de jugadors3 vs 3
4 vs 4
20 x 30
20 x 40
100
100
4 x 4’/2′Freqüència cardíaca mesurada amb Polar Team System; esforç percebut mesurat amb RPE; accions tecnicotàctiques enregistrades mitjançant mètode observacional
Aguiar et al.
(2015)
10 jugadors
18.0 ± 0.6 anys
10.2 ± 1.8 anys d’experiència
Comparar diferents comportaments tàctics en situacions SSG de 2 vs 2, 3 vs 3, 4 vs 4 i 5 vs 52 vs 2
3 vs 3 
4 vs 4 
5 vs 5
28 x 21
35 x 36
40 x 30
44 x 34
147
151.6
150
149.6
3 x 6’/1′Posicionament espacial mesurat amb GPS SPI-PRO
Brito et al.
(2019a)
53 jugadors
6.9 ± 0.7 anys
44 jugadors
8.5 ± 0.6 anys
41 jugadors
11.2 ± 0.4 anys
59 jugadors
13.4 ± 0.5 anys
Estudiar l’efecte de diferents formats SSG en diferents grups d’edat (U-8, U-10, U-12 i U-14)5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9
11 vs 11
45.5 x 29
64 x 41
82 x 52
100 x 64
131.9
187.4
236.6
290.0
12 x 30′Distribució espacial dels jugadors mesurant l’entropia de la distribució espacial individual. L’àrea coberta per jugador mesurada per les àrees el·líptiques dels jugadors
Chung et al.
(2019)
10 jugadors
13.6 ± 0.5 anys
4.1 ± 1.4 anys d’experiència
Estudiar l’efecte de diferents nombres de jugadors en la coordinació ofensiva i defensiva dels principis generals del joc3 vs 3 
4 vs 4
5 vs 5
36 x 28

168
126
100.8
1 x 5’/5′Posicionament espacial mesurat amb Qstarsz BT-Q1000Ex
Clemente et al. (2018)12 jugadors
7.5 ± 0.5 anys
2.5 ± 0.5 anys d’experiència
Estudiar la variació de freqüència d’accions tecnicotàctiques entre dos formats SSG3 vs 3
6 vs 6
15 x 20
22 x 30
50
55
3 x 3’/2′Accions tecnicotàctiques mesurades per eina observacional
Cofano et al. (2017)10 jugadors
15.6 ± 0.5 anys
66 ± 7.3 kg
172 ± 5 cm
Avaluar i comparar la càrrega interna i freqüència d’aparicions d’algunes accions tecnicotàctiques
3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5
18 x 30
24 x 36
30 x 42
90
108
126
3 x 3-4’/90″
3 x 3-6’/90″
3 x 3-6’/90″
Freqüència cardíaca mesurada amb Polar Electro Oy; esforç percebut mesurat amb RPE; accions tecnicotàctiques enregistrades mitjançant mètode observacional
Folgado
(2014) 
10 jugadors
8.5 ± 0.5 anys
10 jugadors
10.4 ± 0.5 anys
10 jugadors
12.7 ± 0.4 anys
Identificar com varia el comportament tàctic segons l’edat i les diferents condicions de les tasques SSGGK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
30 x 2075
60
3 x (1 x 8’/6″)Posicionament espacial mesurat amb el programa TACTO
García et al.
(2014) 
54 jugadors
U-9 i U-14
Observar el comportament de dos grups d’edat (U-9 i U-14) en diferents formats SSG amb variabilitat de jugadors5 vs 5
7 vs 7
9 vs 9
20 x 30
30 x 45
45 x 60
60
96.4
150
18 x 20Accions tecnicotàctiques enregistrades mitjançant mètode observacional
García‐Ángulo
et al. (2020)
40 jugadors
11.7 ± 0.4 anys 
2.9 ± 1.1 anys d’experiència
Analitzar l’efecte de la reducció del nombre de jugadors, les dimensions de les porteries i la mida del terreny en el comportament tàcticGK + 7 vs 7 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
58 x 38
38 x 20
58 x 38
38 x 30
136.7
47.6
220.4
76
2 x 20’/10′Accions tecnicotàctiques mesurades amb eina observacional
González-Víllora
et al. (2017)
16 jugadors
11.6 ± 0.8 anys
3 ± 1.4 anys d’experiència
Analitzar i comparar l’efecte de diferents formats SSG en la freqüència cardíaca i el rendiment tecnicotàctic3 vs 3
5 vs 5
25.7 x 17.1
42.8 x 28.6
73.2
122.4
3 x 5’/3′Freqüència cardíaca mesurada amb Polar Team App; accions tecnicotàctiques enregistrades amb TSAP; interaccions entre companys enregistrades amb SocNetv
Machado et al. (2019)10 jugadors
13.5 ± 1.2 anys
10 jugadors
16.3 ± 0.5 anys
Investigar com varia el comportament tàctic en grups d’edats diferents i en diferents condicions de tasques SSGGK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
36 x 27
47.7 x 29.5
121.5
140.7
9 x 10’/10′Comportament tàctic mesurat amb Offensive Sequences Caracterization System i Lag Sequential Analysis
Martone et al. (2017)17 jugadors
10 ± 0.5 anys
16 jugadors
13.2 ± 0.2 anys
Avaluar l’efecte de diferents àrees per jugador en la intensitat de l’exercici i les accions tecnicotàctiques3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5
20 x 30
30 x 30
66.6
150
50
112.6
40
90
3 x 4’/3′Freqüència cardíaca mesurada amb FIT PULSE vers 1.37 TTSports i accions tecnicotàctiques mesurades amb eina observacional
Silva. B. et al. (2014)18 jugadors
U-18
Comparar el comportament tàctic entre dos formats SSGGK + 3 vs 3 + GK
GK + 6 vs 6 + GK
30 x 19,5
60 x 39
73.1
167.1
1 x 8′Accions tecnicotàctiques mesurades amb FUT-SAT
Silva P. et al. (2016)10 jugadors
13-6 ± 0.5 anys
4.1 ± 1.7 anys d’experiència
Estudiar com influeix la variació de jugadors en la coordinació interpersonal dels jugadors durant tasques SSG3 vs 3
4 vs 4
5 vs 5
36 x 28168
126
100.8
1 x 5’/5′Posicionament espacial mesurat amb GPS SPI-Pro
5. Regles del joc
5.1 Porteries
Almeida et al. (2017)8 jugadors
12.6 ± 0,6 anys
4.6 ± 0 5 anys d’experiència
8 jugadors
14.8 ± 0.4 anys
6.3 ± 1.5 anys d’experiència
Examinar la influència de la forma d’anotació i l’edat en les accions de passadaGK + 4 vs 4 + GK30 x 207518 x 10’/5′Nombre de passades, zones de passada i direcció de la passada enregistrats mitjançant mètode observacional amb el programa LINCE
Gonet et al. (2020)20 jugadors
21.2 ± 1.5 anys
13.3 ± 3.2 anys d’experiència
Comparar el rendiment tecnicotàctic i l’esforç percebut entre diferents formats SSG amb manipulació del nombre de porteries5 vs 520 x 25502 x (3 x 4’/2′)Esforç percebut mesurat amb RPE; rendiment tecnicotàctic enregistrat amb TSAP i BTS
Serra-Olivares
et al. (2015)
21 jugadors
8-9 anys
Estudiar els comportaments tàctics en tasques representatives del joc i tasques amb exageració d’estímuls3 vs 330 x 201004 x 2’/2′Accions tecnicotàctiques mesurades amb GPET
Travassos, et al. (2014)20 jugadors
24.8 ± 4.1 anys
Estudiar com influeix la modificació de la meta en el comportament tàctic durant tasques SSGGK + 5 vs 5 + GK
5 vs 5
30 x 25754 x 5’/3′Posicionament espacial mesurat amb GPS SPI-PRO
5.2 Objectiu de la tasca
Lizana et al. (2015)24 jugadors
U-20
Investigar les diferències tecnicotàctiques en tasques SSG segons el seu objectiuGK + 6 vs 6 + GK52 x 322082 x (1 x 30″)Accions tecnicotàctiques enregistrades mitjançant mètode observacional
Machado et al. (2019)10 jugadors
13.5 ± 1.2 anys
10 jugadors
16.3 ± 0.5 anys
Investigar com varia el comportament tàctic en grups d’edats diferents i en diferents condicions de tasques SSGGK + 3 vs 3 + GK
GK + 4 vs 4 + GK
36 x 27
47.7 x 29.5
121.5
140.7
9 x 10’/10′Comportament tàctic mesurat amb Offensive Sequences Caracterization System i Lag Sequential Analysis
Serra-Olivares
et al. (2015) 
21 jugadors
8-9 anys
Estudiar els comportaments tàctics en tasques representatives del joc i tasques amb exageració d’estímuls3 vs 332 x 22
20 x 20
117
666
2 x 4’/3′Accions tecnicotàctiques mesurades amb GPET
5.3 Límit de tocs
Brito et al. (2019b)35 jugadors
15.1 ± 0.1 anys
68.2 ± 9.3 kg
173.4 ± 7.3 cm
Estudiar la influència del límit de tocs en l’aparició d’accions tecnicotàctiquesGK + 3 vs 3 + GK36 x 27121.52 x (4 x 4’/4′)Accions tecnicotàctiques mesurades amb FUT-SAT; interaccions intraequip enregistrades amb Social Network Analysis
Torreblanca-Martínez et al. (2018)8 jugadors
21.1 ± 1.5 anys
174.7 ± 3.5 cm
71.3 ± 4.7 kg
14.5 anys d’experiència
Analitzar les variables condicionals i tecnicotàctiques en funció del nombre de tocs permesos4 vs 425 x 2578.13 x (2 x 10′)Posicionament espacial i demandes físiques mesurades amb GPS SPI Élite; nombre de passades, nombre de balons perduts i percentatge de passades encertades enregistrats mitjançant mètode observacional