Taula 1

Estadístiques descriptives de les variables.

VariableDescripcióMínMàxMitjana (DS)
En relació amb la relació contractualSCNombre de sessions setmanals contractades172.07 (1.82)
NRANombre de renovacions d’abonaments041.03 (1.06)
MMMes de matriculació1127.25 (3.17)
ITFImport total facturat mentre la persona està matriculada01.293 161.77 (158.56)
En relació amb el comportament d’assistència NSNombre de sessions al centre esportiu mentre la persona està matriculada132329.82 (35.39)
MSSMitjana de sessions setmanals0.013.940.60 (0.42)
DSADies sense assistència abans de l’abandonament fins al 31 d’octubre de 201701.07348.72 (73.42)
Altres activitats i referènciesNADNombre d’activitats diferents de  la natació dutes a terme pel participant 131.07 (0.27)
NRCNombre de recomanacions per part dels clients150.30 (0.55)
Perfil sociodemogràficEdatEdat dels participants en anys08818.65 (19.29)
SexeSexe (0-dona, 1-home)010.42 (0.48)
ResultatsMesosTemps d’abonament del client en mesos04713.30 (10.91)
AbandonamentIndicació del compromís dels clients (0=actiu, 1=inactiu)010.57 (0.49)
Font: elaboració pròpia.