Taula 1

Resultats dels efectes neuromusculars de l’entrenament isoinercial.

Autor (s)AnyEfectes de l’entrenament isoinercial (resultats)Característica de la mostra
(Beato et al.)
 
(Kowalchuk y Butcher) 

(Suchomel et al.)
2020


2019
Hipertròfia – Augment de força i potència.
Manteniment de massa magra davant de la sarcopènia


Maximitza la mida, la força i la potència muscular
Adults grans


Estudi de revisió
(Bruseghini et al.)2019Augment de l’àrea de secció transversal anatòmica (quàdriceps). Conservació de teixit magreAdults grans
(Fisher et al.)2020Millora la velocitat i la força muscular. Redueix la incidència de lesions de membres inferiors (especialment, el bíceps femoral)Esport i rehabilitació
(Hedayatpour i Falla)2015Més tensió muscular passiva. Manteniment de nivells de forçaEstudi de revisió
(Illera-Domínguez et al.)2018Augment de força i potència del genoll (CVM extensió genoll 28%) – Hipertròfia de quàdricepsJoves
(Lastayo et al.)2017Despesa baixa d’energia – Producció alta de força muscular – Redueix dèficits en la mida, la força i la mobilitat muscular. Redueix el perfil de risc de caigudes en adults gransAdults grans
(Maroto-Izquierdo et al.)2017Canvis funcionals i anatòmics i millora del rendimentEsportistes
(Norrbrand et al.)2010Augment de CVM i força específica de l’entrenament. Més estrès mecànicHomes sans no actius
(Núñez et al.)2018Millores en el volum muscular de les extremitats inferiors i el rendiment funcionalJoves masculins jugadors d’esports d’equip
(Onambélé et al.)2008Més rigidesa tendinosa del gastrocnemi. Millora en l’equilibri postural dels individusAdults grans
(Petré et al.)2018Augment de força i potència. HipertròfiaEsportistes
(Sañudo et al.)2019Millora l’equilibri, la mobilitat funcional i la potència muscularAdults grans
(Tesch et al.)2017Eina útil per millorar la funció neuromuscular en població clínica i saludablePersones i poblacions saludables, sedentàries o físicament actives que pateixen atròfia, malaltia o lesió muscular
(Tous-Fajardo et al.)2016Millora en la capacitat de CD, velocitat lineal i salt reactiuEsportistes
(Walker et al.)2016Augment en la producció de força màxima, capacitat de treball i activació muscularHomes entrenats en força
(Wonders)2019Activació muscular – elongació i rigidesa tendinosaAtletes en rehabilitació
Nota. CVM: contracció voluntària màxima. CD: canvi de direcció. Font: elaboració pròpia.