Taula 1

Puntuacions per a una versió modificada de la llista de verificació (Downs i Black, 1998).

Número de pregunta
Autor (Any) 12345678910Total
Cushion y Townsend (2018)++++++++++10
Driska (2018) +++++++++9
Koh et al. (2017)++++++++++10
Stoszkowski i Collins (2015)+++++++++9
Kubayi et al. (2016)+++++++++9
Sackey-Addo y Perez (2016)++NRNRNR+++NR6
Pope et al. (2015)++++++++8
Augustýn i Jůva (2014)++++++++8
Callary et al. (2011)++++++++++10
Mester i Wigger (2011)+NRNR+NR+++NR5
Sanz (2011)++NRNR+NR+++NR6
Cushion et al. (2010)++NRNR++++++8
Reade (2008)++++++++++10
Over (2008)+NRNR+NRNR+++5
NR = no registrat; + = compleix els criteris; – = no compleix els criteris; (1) L’objectiu de l’estudi es va establir clarament? (2) Es va revisar la literatura precedent rellevant? (3) La mostra es va descriure en detall? (4) La mida de la mostra es va justificar? (5) El disseny va ser apropiat per a la pregunta d’investigació? (6) Els resultats es van informar en termes de significació estadística? (7) Els mètodes d’anàlisi van ser apropiats per al disseny de la investigació? (8) Les conclusions van ser apropiades d’acord amb les troballes de l’estudi? (9)
Existeixen implicacions per a la investigació futura atesos els resultats de l’estudi? (10) Els autors van reconèixer i van descriure les
limitacions de l’estudi?