Taula 1

Instrument d’observació.

CriteriCategoria i codiDescripció
Constrenyiment
(AMB)
Bot (NBT)El partit es juga amb la prohibició de botar
Moviment (MVT)El partit es juga amb l’obligatorietat de rebre i passar en moviment
Cinc passades (PS5)El partit es juga amb l’obligatorietat de realitzar almenys cinc passades abans de llançar porteria
Equip (EQU)Taronja (TAR)Ataca l’equip taronja
Blau (BLA)Ataca l’equip blau
Inici (INI)Porter (POR)L’atac s’inicia amb llançament de porteria
Recuperació (RCU)L’atac s’inicia després de recuperar la pilota
Servei (SVI)L’atac s’inicia després d’un servei de banda o cop franc
Nombre de jugadors
(NJU)
Un (UN)Un jugador té la possessió de pilota durant l’atac
Dos (DOS)Dos jugadors tenen la possessió de pilota durant l’atac
Tres (TRE)Tres jugadors tenen la possessió de pilota durant l’atac
Quatre (QUA)Quatre jugadors tenen la possessió de pilota durant l’atac
Nombre de passades
(NPA)
De zero a dos (P02)Es realitzen de zero a dues passades durant l’atac
De tres a cinc (P35)Es realitzen de tres a cinc passades durant l’atac
De sis a vuit (P68)Es realitzen de sis a vuit passades durant l’atac
Nou o més (P99)Es realitzen nou o més passades durant l’atac
Transport de pilota
(TRA)
Passada llarga (PLL)S’arriba al camp rival després de realitzar una passada llarga
Passada curta (PCR)Desplaçament amb pilota (DAP)
Desplaçament amb pilota (DAP)S’arriba al camp rival després que un jugador realitzi un desplaçament amb pilota
Camp rival (YAA)L’atac s’inicia estant ja en el camp rival
Camp propi (NOT)L’atac no arriba al camp rival
Comportaments
col·lectius
(TAC)
Passada (PAS)La primera tàctica que realitzen els jugadors és la passada
Encreuament (ENC)La primera tàctica que realitzen els jugadors és l’encreuament
Permuta (PER)La primera tàctica que realitzen els jugadors és la permuta
Bloqueig (BLO)La primera tàctica que realitzen els jugadors és el bloqueig
Fixació senar (FIS)La primera tàctica que realitzen els jugadors és la fixació senar
Joc lliure (CAP)Joc lliure, sense realitzar cap tàctica
Acabament (FIN)Llançament (LLAN)L’atac finalitza després d’un llançament
Pèrdua (PER)L’atac finalitza després de pèrdua de pilota
Interrupció (INT)L’atac finalitza en interrupció, sense que l’equip perdi la possessió de pilota: cop franc, servei de banda o senyalització arbitral.
Zona d’acabament
(ZON)
Esquerra (ZIZ)L’atac finalitza al sector esquerre del camp rival
Dreta (ZDE)L’atac finalitza al sector dret del camp rival
Centre (ZCN)L’atac finalitza a la zona central del camp rival
Camp propi (CPR)L’atac finalitza en el camp propi
Acció d’acabament
(ACC)
Finta (FTA)El jugador que finalitza l’atac realitza una finta just abans de realitzar un llançament, perdre la pilota o que es produeixi una interrupció
Acció d’acabament
(ACC)
Desmarcatge (DMC)Desplaçament amb pilota (DAP)
Desplaçament amb pilota (DAP)El jugador que finalitza l’atac realitza desplaçament amb pilota just abans de realitzar llançament, perdre la pilota o que es produeixi una interrupció
Passada (PAS)El jugador que finalitza l’atac comet un error de passada o recepció just abans de realitzar llançament, perdre la pilota o que es produeixi una interrupció
Atacant sol (SOL)El jugador que finalitza l’atac realitza un llançament a porteria després de rebre-la sense la presència de cap defensor