Taula 1

Quadre resum de les diferents qualitats específiques i els seus diferents nivells d’aproximació o caràcter

Nivells d’aproximacióGeneralDirigitEspecialCompetitiu
Desplaçament
Canvi de ritme

Acceleracions / Desacceleracions

Canvis de ritme

Canvis d’amplitud i de freqüència de recolzaments

Control de la carrera per les accions de passada i xut
Desplaçaments a diferents velocitats lineals amb canvis de direcció

Desplaçaments entre 5-12 mts. focalitzant en acceleracions i desacceleracions

Desplaçaments resistits

Desplaçament sobre petits obstacles

Desplaçament en amplitud de gambada canvis d’amplitud i freqüència de recolzaments
Mateixes accions que el treball general però introduint pilota, abans, durant i després

Roda de passades

Seqüència de passades

Circuit amb accions combinades de desplaçament
Situacions jugades
Joc de posició
(3v3+2) Espai 14×12.(4v4+3) Espai 16×18
(4v4+2) Espai 18×20

Joc de situació
(5v5+3) Espai 20×24. (6v6+3) Espai 22×26 (7v7+3) Espai 29×25. (8v8+3) Espai 30×26

Partits curts estructurats
(3v3)(3v3+1). (4v4)(4v4+1)
(5v5)(5v5+I). (6v6)(6v6+1)
Partits grans

Espai ½ camp. Àrea a área

Partits amistosos
Joc real
Situació de partit
Oficial 11v11
Lluita
Desequilibrar

Agafar

Empènyer
Proposta general de grans grups musculars

Proposta autocàrregues/Pilota medicinal

Proposta de tasques amb parelles.
Agafar, desequilibrar i empènyer
Proposta amb i sense pilota en espais redüits

Proposta d’accions del joc de lluita amb circuits
Joc de posició
Joc de situació
Partits curts estructurats
Unitats competitives
Partits grans
Partits amistosos
Joc real
Situació de partit
Oficial 11v11
Salt
Accions en suspensió (Rebutjos/Remats)

Impulsos (Rebutjos/Remats)

Recepcions
Proposta general de grans grups musculars

Proposta amb cinturons, gomes de resistència

Salts successius sobre tanques en diferents amplituds i alçades
Proposta de tasques amb i sense pilota

Proposta de tasques de centre i remat tant en accions ofensives com defensives
Unitats competitives
Partits grans
Partits amistosos
Joc real
Situació de partit
Oficial 11v11
Actuació sobre la pilota
Passada

Xut

Llançament
Proposta general de grans grups musculars

Tasques de passades amb desplaçaments

Tasques de precisió de la passada
Roda de passades
Seqüència de passes
Circuit amb accions combinades de passada amb companys i oposició amb desplaçaments
Proposta de tasques amb finalització
Joc de posició
Joc de situació
Partits curts estructurats
Unitats competitives
Partits grans
Partits amistosos
Joc real
Situació de partit
Oficial 11v11