Taula 1

Distribució dels continguts tecnicotàctics i condicionals en cada tipus de microcicle

Partit
previ
Entrenaments setmanalsPartit
posterior
DsDgeDiDmDcDjDvDsDge
M1PDRecuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
DJP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)
JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)
AJ en espai
reduït, ABP
(50-60 min)
PD
M2PDRecuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
DJP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)
JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)
AJ en espai
reduït, ABP
(60-70 min)
DP
M3DPRecuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
DJP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)
JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)
AJ en espai
reduït, ABP
(50-60 min)
PD
M4DPRecuperació i prevenció
(titulars)
Treball compensatori
(suplents)
(50-70 min)
DJP i AJ en espai
reduït
(75-90 min)
JP i AJ en espai
mitjà-gran
(75-90 min)
AJ en espai
reduït, ABP
(60-70 min)
DP
Nota. P: partit; D: descans; M1: microcicle dissabte-dissabte; M2: microcicle dissabte-diumenge; M3: microcicle diumenge-dissabte; M4: microcicle diumenge-diumenge; AJ: accions jugades; JP: joc de posició; ABP: accions a pilota aturada.