Sortides professionals i situació jurídica del professional de l’activitat física

Andreu Camps Povill

Idioma de l’original

Citació

Camps Povill, A. (1990). Salidas profesionales y situación jurídica del profesional de la actividad física. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 69-74.

448Visites

Resum

El nostre país no s’ha caracteritzat per una regulació precisa i concisa dels professionals de l’activitat física, tant en el seu aspecte competitiu com en el recreatiu o educatiu. Existeixen multitud de titulacions fruit de diversitat d’ens implicats en la seva formació, que tampoc veuen configurada la seva sortida professional i el seu àmbit d’actuació a causa d’aquesta indeterminació jurídica a la que feia referència. Ni les lleis de l’esport, ni les que regulen el camp educatiu, han aconseguit sistematitzar d’una forma clara el status jurídic i professional de quants es dediquen amb la seva activitat Iaboral a la docència i millora de la condició física de la població en general. Existia certa esperança entre tots els que ens movem en aquest complicat món de l’activitat física perquè semblava que poc a poc (certament de manera molt lenta) s’estava estructurant la nostra professió, però cal remarcar que el text de la futura llei de l’esport estatal, així com les diferents legislacions que han aparegut a les Comunitats Autónomes, en relació a l’esport, han suposat un gerro d’aigua freda per la seva indeterminació i manca de sensibilitat per solucionar els grans problemes que encara avui dia té el professional de l’activitat física i més concretament el cenciat en educació física o el mestre especialista en aquesta modalitat. Per abordar aquesta problemàtica d’una forma més sistemàtica cal dividir l’anàlisi en diferents subapartats que permetran una aproximació metbdica i estructurada a partir dels diferents conflictes tant jurídics com de pràctica quotidiana que puguin sorgir. Es tracta d’iniciar l’explicació amb una visió superficial dels camps de treball més recorreguts pels professionals i els altres en els quals s’estan introduint, per passar en una segona fase a una anàlisi del règim jurídic del llicenciat i del mestre en cadascun d’aquests camps, per finalitzar amb les perspectives.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990