Son i entrenament esportiu

Irena Bieniarz Rouba

Idioma de l’original

Citació

Bieniarz Rouba, I. (2002). Sport sleep and training. Apunts. Educación Física y Deportes, 70, 42-49.

497Visites

Resum

En aquest treball es presenta l’adaptació psicomètrica del Qüestionari de Son de l’Esportista (CSD). Es va administrar el CSD, l’EPQ-A (Qüestionari d’Eysenck-A) i el Qüestionari de Diürnitat-Nocturnitat d’Östeberg a una mostra formada per 92 esportistes d’alt nivell del CAR de Sant Cugat del Vallès, Residència Blume i FC Barcelona. Els resultats van mostrar tres subgrups d’esportistes d’acord amb la qualitat del son avaluada mitjançant el CSD i es van observar diferències estadísticament significatives pel que fa a la qualitat del son i a variables de personalitat.

Paraules clau: esport d’alt nivell, personalitat, rendiment, rendimiento, son.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 2002