Sistematització de l’acció tàctica en el taekwondo d’alta competició

Cristina González De Prado

Xavier Iglesias

Jaume A. Mirallas Sariola

Gabriel Esparza Pérez

*Correspondència: Cristina González de Prado cgonza22@xtec.cat

Idioma de l’original

Citació

González De Prado, C., Iglesias, X., Mirallas Sariola, JA, & Esparza Pérez, G. (2011). Systematization of Tactical Action in High-Level Competition Taekwondo. Apuntes. Educación Física y Deportes, 103, 56-67.

398Visites

Resum

El taekwondo ha experimentat una gran evolució en els últims vint anys. Els seus orígens coreans, lligats a una evolució terminològica asincrònica, han contribuït a la falta d’uniformitat en la definició i classificació d’alguns termes utilitzats en l’entrenament i la competició. En aquest treball es presenta una classificació de les accions utilitzades en el combat de taekwondo d’alta competició, proposant, al mateix temps, l’estructura funcional de l’acció tàctica. En el seu conjunt és el resultat d’un procés sistemàtic, on els elements tàctics es mostren clarament interrelacionats. A més, s’estableix una terminologia específica susceptible de ser utilitzada en diversos àmbits d’aquest esport, i poden ser una referència per a altres modalitats esportives, amb la finalitat de poder estructurar i sistematitzar la terminologia ja existent.

Paraules clau: acció tàctica, acció tècnica, adversari, combat, lluita, taekwondo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de juny de 2009

Acceptat: 22 de decembre de 2009

Publicat: 1 de gener de 2009