Resultats d’un cas pràctic d’autoavaluació en educació física en l’etapa de primària

Nuria Ureña Ortín

Fernando Ureña Vilanueva

Antonio P. Velandrino Nicolás

Francisco Alarcón López

*Correspondència: Nuria Ureña Ortín nurena@pdi.ucam.edu

Idioma de l’original

Citació

Ureña Ortín, N., Ureña Villanueva, F., Velandrino Nicolás, A. P., & Alarcón López, F. (2006). Results of an instrument of self-assessment put into practice with a group of Primary School students. Apunts. Educación Física y Deportes, 86, 22-33.

486Visites

Resum

En aquest article es mostren els resultats de la posada en pràctica d’un instrument d’Autoavaluació en l’Etapa de Primària amb un grup concret d’alumnes. La finalitat d’aquest sistema d’Autoavaluació és permetre la participació dels alumnes en el propi procés d’ensenyament i aprenentatge per al contingut de l’habilitat bàsica de maneig de mòbils (llançaments, recepcions i bots). Els resultats es van obtenir a partir de qüestionaris d’Autoavaluació dissenyats i preparats per a cadascun dels cicles que conformen aquesta etapa (Ureña, 2004).

Paraules clau: participació en el procés ensenyament i aprenentatge, qüestionari autoavaluació.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2006