Repercussions posturals amb els estiraments en flexió de tronc i les proves de distància dits-planta i distància dits-terra

Pedro Luis Rodríguez García

Fernando Santonja Medina

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez García, P. L., & Santonja Medina, F. (2001). Position repercussions with sctretches in body flex. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 64-70.

331Visites

Resum

La posició corporal no és un concepte estrictament estàtic, per això cal analitzar els moviments i exercicis que es realitzen molt sovint en l’activitat física i que repercuteixen de forma directa en diverses estructures de l’aparell locomotor, fonamentalment en el raquis. En aquest article de revisió s’ofereix un estudi de dos exercicis àmpliament utilitzats en l’àmbit clínic i de l’activitat física, com són els estiraments en flexió de tronc i els tests de flexibilitat de Distància Dits-Planta i Distància Dits-Terra, que sovint s’efectuen amb dubtosa correcció. Podrem comprovar que la seva execució incorrecta influeix negativament sobre l’estabilitat del raquis i establirem estratègies per a realitzar-los de forma correcta.

Paraules clau: estirament isquiosural, higiene de la positura, raquis.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001