Reflexions al voltant de l’activitat aquàtica en educació infantil

María del-Castillo-Obeso

Idioma de l’original

Citació

del Castillo Obeso, M. (1997). Reflections around aquatic activity in children's education. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 34-46.

385Visites

Resum

Davant la proliferació de programes de natació per a nens cada cop més petits, així com de moltes altres activitats més o menys sofisticades per a aquest mateix col·lectiu, sota la premissa d’ «estimulació precoç», aquest treball reflexiona sobre els plantejaments teòrics que sustenten els programes d’intervenció en el medi aquàtic. Dins del marc general del desenvolupament motor de l’individu, es proposa considerar l’activitat motriu realitzada en el medi aquàtic com una experiència diferent que contribueixi a enriquir el bagatge de conductes motrius que el nen va adquirint de manera aparentment espontània al llarg dels seus primers anys de vida. Sense arribar a conclusions definitives, s’assenyalen les línies d’ intervenció per afavorir el que podríem anomenar el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques aquàtiques.

Paraules clau: desenvolupament motor, habilitats aquàtiques, primera infància.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997