Recursos pedagògics per a la introducció de l’esgrima en l’àmbit escolar

Laura Ruiz-Sanchis

*Correspondència: Laura Ruiz Sanchis laura.ruiz@ucv.es

Idioma de l’original

390Visites

Resum

La present investigació es justifica en la recerca d’eines que puguin solucionar el problema de la no selecció de l’esgrima com a contingut de l’educació física escolar, tot assenyalant com a causes principals la falta de materials didàctics relacionats amb l’esgrima i la necessitat que aquest s’adapti a l’escàs o a vegades inexistent coneixement de la modalitat.
L’objecte d’aquest estudi és esbrinar si, mitjançant l’aportació d’un recurs pedagògic, és possible introduir el contingut de l’esgrima a les aules, tot millorant el procés de formació del professorat sense coneixement de la modalitat i reduint els prejudicis de l’alumnat i professorat cap aquest esport.

Paraules clau: esgrima i secundària, materials curriculars, professorat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2015

Data de lectura: 24 de juliol de 2012