Psicologia i esport: habilitats de l’esportista amb si mateix

Joan Riera

José Carlos Caracuel

Joan Palmi

Gabriel Daza

*Correspondència: Joan Palmi jpalmi@inefc.udl.cat

Idioma de l’original

Citació

Riera, J., Caracuel, J. C., Palmi, J., & Daza, G. (2017). Psychology and Sport: The athlete’s self-skills. Apunts. Educación Física y Deportes, 127, 82-93. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.09

754Visites

Resum

En aquest article proposem acotar conceptes i classificacions des de l’àmbit de la psicologia de l’esport. Inicial­ment presentem el concepte d’“habilitats de l’esportista amb si mateix” com a alternativa a les incorrectament denominades habilitats psicològiques, aportem una succinta definició de ment com a procés i proposem una classificació funcional d’aquestes habilitats, a partir de la interpretació de la informació interoceptiva, propioceptiva, vinculació d’afectes, valoració de l’entorn i reflexió personal de l’esportista. Finalment vinculem les habilitats de l’esportista amb si mateix amb la intervenció de l’entrenador i la del psicòleg de l’esport, a partir del model d’estat òptim de rendiment, amb la revisió de les competències necessàries per aconseguir aquest estat. En les conclusions s’aporta una representació de la interacció entre les diverses fonts de coneixement de si mateix.

Paraules clau: autoregulació, entrenament integrat, estat de rendiment, habilitats amb si mateix, habilitats psicològiques., psicologia de l’esport, psicología del deporte.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 15 de juliol de 2016

Acceptat: 9 de decembre de 2016

Publicat: 1 de gener de 2017