Proposta orientativa per a la recuperació dels alumnes de primer any d’ensenyament mitjà (15 anys d’edat), que presenten problemes d’aprenentatge en Matemàtiques al Brasil. Atenció i importància de necessitats socioeducatives

Ana María Ribeiro

Idioma de l’original

Citació

Ribeiro, A. M. (2010). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Proposed guidelines for Retaking first year students of high school (15 years old) Presenting learning problems in mathematics in Brazil. Attention and importance to the Socio-educational needs. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 100.

320Visites

Resum

Els objectius de l’estudi són identificar, en el context de la problemàtica de la repetició escolar, els factors de baix rendiment i, a partir d’això, establir directrius i estratègies per a programes d’orientació correctiva i per a la formació de professors en matemàtiques de la 1a sèrie del 2n grau, a Santa Catarina, el Brasil. Les dades teòriques van ser buscades en la literatura pedagògica i interdisciplinària, nacional i internacional, i els empírics van venir de la investigació de camp en llocs de treball, administració pública, currículum oficial, empreses, comerç i, principalment, de les escoles (alumnes repetidors, professors de matemàtiques i especialistes en educació) a través de qüestionaris.

Paraules clau: característiques del professorat, factors determinants, fracàs escolar, interdisciplinarietat, repetició escolar.

ISSN: 1577-4015

Data de lectura: 25 de febrer de 2009