Proposta d’un model comprensiu de l’aprenentatge de les activitats aquàtiques a través del joc

Juan Antonio Moreno-Murcia

Melchor Gutiérrez Sanmartín

Idioma de l’original

Citació

Moreno Murcia, J. A. (1998). Proposal for a comprensive model for learning in aquatic activities through games. Apunts. Educación Física y Deportes, 52, 16-23.

325Visites

Resum

Aquest treball tracta d’establir un marc genèric d’actuació en les activitats aquàtiques. Considerant el terme natació com a insuficient per captar tota la diversitat d’activitats existents en el medi aquàtic, es proposa una classificació múltiple d’organització en les activitats aquàtiques esportives i de les activitats aquàtiques en general: manteniment entrenament, salut, teràpia i recreació. Però, anteriorment al desenvolupament d’aquests àmbits d’actuació, apostem per un coneixement bàsic del medi aquàtic per part del nens a través dels programes d’activitats aquàtiques educatives. Aquesta proposta té el seu suport en la utilització del joc i té la seva base d’ensenyament en un model comprensiu que utilitza el joc esportiu modificat per aconseguir els seus objectius.

Paraules clau: activitats aquàtiques, aprenentatge, ensenyament, joc, model comprensiu, natació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1998