Procediment d’actuació davant la inclusió d’alumnat amb discapacitat en l’àrea d’educació física (PAIADEF)

Núria Caus Pertegaz

Esther Santos Ortega

Josefa Blasco Mira

Lilyan Vega RamÍrez

Santiago Mengual Andrés

Emilio Yangüez Luque

*Correspondència: Núria Caus Pertegaz nuria.caus@ua.es

Idioma de l’original

Citació

Caus Pertegaz, N., Santos Ortega, E., Blasco Mira, J., Vega RamÍrez, L., Mengual Andrés, S., & Yangüez Luque, E. (2013). Process Performance facing the Inclusion of Students with Disabilities in the Area of Physical Education (PAIADEF). Apunts. Educación Física y Deportes, 112, 37-45. http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/2).112.02

569Visites

Resum

L’objectiu del present estudi va ser establir el procediment d’actuació del professorat davant la detecció d’una necessitat educativa específica en l’àrea d’educació física. Per a això es va dissenyar una investigació basada en el mètode Delphi, concretament de tres rondes, en el qual van intervenir un primer grup de 5 docents universitaris amb un elevat grau de coneixement teòric sobre la inclusió d’alumnat amb discapacitat en l’àrea d’educació física, i un segon grup d’11 docents amb experiència pràctica en l’àrea d’Educació Física i amb alumnat amb discapacitat a l’aula. Les seves aportacions van permetre concloure l’estudi amb el disseny definitiu del Procediment d’actuació davant la inclusió d’alumnat amb discapacitat en l’àrea d’educació física (PAIADEF).

Paraules clau: discapacitat, educació física, Inclusió, mètode Delphi.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de setembre de 2012

Acceptat: 19 de decembre de 2012

Publicat: 1 d'abril de 2013