Prescripció d’exercici per a la salut (I). Resistència càrdio-respiratòria

Dr. Ferran A. Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez, F. A. (1995). Prescripción de ejercicio para la salud (I). Resistencia cardiorrespiratoria. Apunts. Educación Física y Deportes, 39, 87-102.

 

431Visites

Resum

La prescripció d’exercici i l’elaboració de programes d’activitat física per al manteniment i la millora de la resistència càrdio-respiratòria en persones sanes constitueixen aspectes cada vegada més rellevants en l’àmbit de l’educació física i la recreació. Aquest article presenta una sèrie de recomanacions basades en informació científica sòlida i consensuada per comitès d’experts. Es presenten les recomanacions generals i els mètodes per determinar de manera individualitzada el tipus d’activitat, la intensitat, la durada, la freqüència i el ritme de progressió de l’exercici.

Paraules clau: activitat física, condició física, ejercicio aeróbico, ejercicio aeróbico, exercici aerobic, prescripció d'exercici, resistència càrdio-respiratoria, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1995