Perspectives de l’avaluació en educació física i esport

Domingo Blázquez

Idioma de l’original

Citació

Blázquez Sánchez, D. (1993). Perspectivas de la evaluación en educación física y deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 5-16.

394Visites

Resum

La preocupació per l’avaluació ha impregnat tots els àmbits de l’activitat física i l’esport. L’objecte d’aquest article és analitzar els diferents models d’avaluació sobre els quals ha anat evolucionant la pràctica d’aquesta activitat, situant-nos en els nostres dies i perfilant les perspectives de futur. Fa referència a la concepció actual d’aquesta noció i la seva conseqüència en el camp de activitat física en general. Així mateix, identifica les diferents finalitats que compleix l’avaluació en els diferents dominis: educació física escolar, fitness-salud i esport en general. Finalment, fa especial referència al paper que haurà de complir l’avaluació en la Reforma de l’ensenyament, vinculant-la amb els fonaments que la sustenten.

Paraules clau: avaluació, avaluació de l'educació física, avaluació de l'esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993