Patrons d’activitats físiques en infants i adolescents

Isabel Castillo Fernández

Isabel Balaguer

Idioma de l’original

Citació

Castillo Fernández, I., & Balaguer Solá, I. (1998). Physical activity patters in kids and adolescents. Apunts. Educación Física y Deportes, 54, 22-29.

379Visites

Resum

El propòsit del present treball consisteix a descriure els patrons de la pràctica d’activitats físiques fora del en una mostra d’infants i adolescents escolars. S’han analitzat diferents variables d’activitat física en relació amb el gènere i amb l’edat. Els resultats mostren que les noies són menys actives físicament que els nois i que la participació en activitats físiques i en esports fora del col legi, disminueix a partir dels 13 anys. En el grup dels nois, el ser membre actiu d’un club esportiu està relacionat amb la pràctica de l’esport. Tanmateix, el ser membre actiu d’un club esportiu i la intenció de ser actiu en el futur està relacionat amb la pràctica de l’exercici físic intens. En el grup de les noies, el ser membre actiu d’un club esportiu, la participació en competicions i la intenció de ser activa en el futur està relacionat amb la pràctica de l’esport. Per altra banda, a l’igual que en el grup dels nois, el ser membre actiu d’un club esportiu i la intenció de ser activa en el futur està relacionat amb la pràctica d’exercici físic intens.

Paraules clau: deporte, esport, exercici físic, gènere i edat, nens i adolescents.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1998