Observació i avaluació en els esports de cooperació-oposició: a la recerca dels aspectes distintius

Gerard Lasierra Aguilà

Patricia Escudero Pereira

Idioma de l’original

Citació

Lasierra Aguilà, G., & Escudero Pereira, P. (1993). Observación y evaluación en los deportes de cooperación-oposición: en busca de sus aspectos distintivos. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 86-105.

432Visites

Resum

Aquesta proposta d’avaluació dels elements específics en esports de cooperació-oposició ofereix dues línies directrius bàsiques d’ investigació. L’ observació de la decisió estratègica permetrà (1) determinar si és possible observar les conductes de decisió, d’acord amb la realitat del joc, (2) registrar esdeveniments que valorin la disposició tàctico-estratègica del jugador en funció de la varietat de la seva presa de decisions, (3) distingir nivells diferents en observació del joc: conductes de decisió, accions de joc i modalitats tècniques d’execució. L’ avaluació del nivell tàctico-estratègic del jugador, per la seva banda, permetrà relacionar uns trets pertinents amb nivells de joc jerarquitzats per a cadascun dels jugadors analitzats.

Paraules clau: acció motriu, avaluació, conducta motriu, decisió estratègica, escala descriptiva, especificitat, esports de cooperació-oposició, instruments de mesura, modalitats tècniques d'execució, nivells de joc, observació, paràmetres de joc, reg, trets descriptors.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993