Noves perspectives de l’entrenament del porter de futbol en el desenvolupament evolutiu

Isidre Ramon Madir

Idioma de l’original

Citació

Ramon Madir, I. (2002). New training perspectives of the football goalkeeper in evolutionary development. Apunts. Educación Física y Deportes, 69, 27-36.

427Visites

Resum

Aquest treball tracta d’establir un marc genèric d’actuació en l’entrenament del porter de futbol en el seu procés evolutiu. Considerant l’entrenament tècnic i físic del porter com insuficient per garantir una correcta formació en tots els aspectes del joc del porter, es proposa un model de formació tecnico tàctica en el qual la tàctica individual del porter passa a tenir més protagonisme que el mostrat fins ara en anteriors models de formació dissenyats.
Així, en cada situació, el porter ha de poder donar resposta a les preguntes d’on, quan i com, és a dir, implementar en l’espai i el temps una certa forma de motricitat. Així, l’aspecte motriu (tècnic) juntament amb les consideracions espaciotemporals, conformen el nivell d’accions ràpides de la tàctica individual.
Aquest model és format per 5 nivells o etapes del procés evolutiu del porter de futbol:

• Nivell 1: etapa de no especialització (9-10 anys, Benjamí).
• Nivell 2: etapa d’iniciació (11-12 anys, Aleví).
• Nivell 3: etapa de desenvolupament (13-14 anys, Infantil).
• Nivell 4: etapa de perfeccionament (15-16 anys, Cadet).
• Nivell 5: etapa d’alt rendiment (17 anys o més, Juvenil i Amateur).

Els porters han de passar per totes aquestes etapes, que els portaran des del seu primer contacte amb el futbol, fins a l’alta especialització. L’establiment d’aquestes etapes implicarà que puguem programar el treball amb prou temps, de forma progressiva i coherent, sense presses, i evitant que saltem passos i graons necessaris en l’educació motriu del porter de futbol.

Paraules clau: etapa, fútbol, nivell, porter, procés evolutiu, táctica individual.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2002