Més sobre les misericòrdies del cor de la catedral de Barcelona

Ramon Balius

Idioma de l’original

Citació

Balius i Juli, R. (1998). Más acerca de las misericordias del coro de la catedral de Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 114-116.

454Visites

Resum

L’any 1984 vàrem publicar a la revista Apunts de Medicina de l’Esport, un article dedicat als relleus de Jocs i Esports existents en les misericòrdies del cadirat superior del cor de la Catedral de Barcelona. Recordem que, les trones del cadirat superior tenen cadascuna un seient llevadís, que aixecat forma prop de la seva vora un petit relleix anomenat misericòrdia, el qual permet als canonges i beneficiaris recolzar-se discretament, sempre que canten o resen dempeus. Era costum, que els artistes plasmessin en aquests llocs amagats, relleus amb representacions de temes diversos, molts cops de tipus burlesc, satíric i fins i tot eròtic. El cadirat superior i les seves misericòrdies s’atribueixen a Pere Sanglada, el qual va dirigir l’obra entre els anys 1394i 1399. En aquell treball esmentàvem quatre misericòrdies amb escenes de Jocs i Esports.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998