Màster europeu en activitats físiques adaptades (programa erasmus)

Drs. H. Van Coppenolle

Y. Vaniandewyck

E. Neerinckx

J. Simons

M. Verwilt

Idioma de l’original

Citació

Van Coppenolle, H., Neerinckx, E., Vaniandewyck, Y., Simons, J., & Verwilt, M. (1994). Máster europeo en actividades físicas adaptadas (programa Erasmus). Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 110-113.

393Visites

Resum

L’objectiu d’aquest article és descriure la formació universitària europea en activitats físiques adaptades (Màster Europeu/Consell d’Europa). Enumera les universitats participants, els continguts, els seminaris, el nombre d’hores lectives, la temporalització, els alumnes, etcètera. Finalment, indica el nombre d’alumnes per universitat participant en els cursos acadèmics 1991/1992, 1992/1993 i 1993/1994, i destaca la participació de l’INEF de Catalunya en els dos darrers cursos acadèmics (vegeu el quadre 1).

Paraules clau: activitats físiques adaptades, formació universitària a Europa, programa Erasmus.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994