L’ús del material alternatiu en l’aprenentatge de l’handbol

Luis Javier Chirosa Ríos

Ignacio Jesús Chirosa Ríos

Idioma de l’original

Citació

Chirosa Ríos, L. J., & Chirosa Ríos, I. J. (2000). The use of alternative material in the learning of handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 32-36.

385Visites

Resum

El material alternatiu, com a recurs didàctic, en la sessió d’handbol és una solució creativa a la manca de mitjans que, dissortadament, pateixen molts dels docents i entrenadors que es dediquen a l’ensenyament d’aquest esport. És una forma nova de contribuir a l’aprofitament de les múltiples deixalles que la nostra societat genera. A banda d’això, i en relació amb diferents àmbits (formació, lleure i esbarjo, entrenament, etc.), la creació i construcció de material diferent del que s’utilitza habitualment, facilita, entre altres qüestions, l’acostament de possibles practicants a aquest esport, atès que s’hi inicien des d’altres perspectives. Finalment, en aquest article es mostren algunes de les possibilitats d’aplicació d’aquest tipus de material en un dels àmbits esmentats anteriorment: el de l’entrenament esportiu.

Paraules clau: Handbol, iniciació esportiva, material alternatiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000